Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

Od 13 maja br. rozpoczynamy kontynuację współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim - Collegium Medicum - Wydziałem  Nauki o Zdrowiu.

W ramach tej współpracy studenci będą prowadzili zajęcia z dziećmi we wszystkich grupach w terminie od 13.05-27.05 2016r.
Koordynatorem  i opiekunem praktyk  jest Pani dr n med. Iwona Oskedra.

Podczas zajęć dzieci będą utrwalać i poszerzać  posiadaną już wiedzę i umiejętności z zakresu:
- dbania o własne zdrowie, - dobrych praktyk i nawyków prozdrowotnych,
- zagrożeń płynących z zaniedbań w tym zakresie,
- umiejętności rozpoznania bezpiecznych i niebezpiecznych rodzajów kontaktu z drugim człowiekiem,
- bezpieczeństwa podczas wypoczynku wakacyjnego, uczestniczenia w życiu społecznym oraz obecności w przestrzeni publicznej.

UWAGA RODZICE dzieci uczęszczających do przedszkola!

DEKLARACJE o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 rodzice zobowiązani są złożyć w terminie od 22.02.2016 r. do 29.02.2016 r. (jest to termin bezwzględny, brak złożenia deklaracji w/w terminie spowoduje brak miejsca w P-14)  w godzinach pracy sekretariatu 7.00-15.00

Prosimy o dokładne wypełnienie deklaracji. Podanie wskazanych danych pozwoli uzupełnić dane do umowy - co skróci czas jej podpisywania.

 

1% PODATKU dla Przedszkola nr 14

KRS 0000270261

Cel szczegółowy: Przedszkole 14 Kraków 5593

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku na najpilniejsze potrzeby naszego przedszkola.

Od tego roku współpracujemy z Fundacją Studencką „Młodzi-Młodym” , która pomaga wszelkiego rodzaju instytucjom takim jak przedszkola, szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia, a także innym organizacjom i instytucjom, które nie posiadają zdolności do pozyskiwania 1 % podatku. Fundacja zapewnia nam materiały promocyjne oraz zobowiązuje się przekazać 75 proc. zebranej kwoty. Pozostała część (25 proc.) przekazywana jest na cele statutowe Fundacji. Fundacja zapewnia pełną księgowość oraz rozliczenie 1 proc. podatku.

Państwa wsparcie przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego, modernizację i remont przedszkolnych pomieszczeń oraz zakup innego wyposażenia poprawiającego warunki pobytu dzieci w Samorządowym Przedszkolu nr 14 w Krakowie.

Fundacja zachęca do skorzystania z bezpłatnego programu do rozliczeń PIT, którym szybko, łatwo   i poprawnie rozliczycie się Państwo z Urzędem Skarbowym za rok 2015. Program do pobrania dostępny na stronie: FSMM.PL

Korzystając z tego programu, Państwa 1% podatku zostanie przekazany naszej placówce.

 

Podczas wypełniania formularza PIT należy pamiętać o wpisaniu:
KRS 0000270261
i celu szczegółowego Przedszkole 14 Kraków 5593

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci 4-5-6- letnich na prelekcję

Pani mgr Magdaleny Nowakowskiej- psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Krakowie, dotyczącą Wspierania dziecka w kształtowaniu dojrzałości szkolnej.

Spotkanie z Panią psycholog odbędzię się
22 października o godz. 16:00 w auli przedszkolnej. 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie inaugurujące
rok szkolny 2015/2016, 
które odbędzie się w naszym przedszkolu

dnia 9 września (tj. środa) o godz 16.00.

Ze względu na ważność poruszanych spraw obecność
Rodziców /Opiekunów obowiązkowa.

                                                                                    
                                            Dyrektor przedszkola: mgr Danuta Piekara

„Dzień Rodziny”.

Dyrekcja i nauczyciele Samorządowego Przedszkola nr 14 serdecznie zapraszają wszystkie przedszkolaki wraz z rodzicami na piknik z okazji

„ Dnia Rodziny”, który odbędzie się 27.05.2015 r.

Zabawę rozpoczniemy o godzinie 15:00 w ogrodzie przedszkolnym.
Na wszystkie dzieci czekać będzie wiele ciekawych konkursów i moc atrakcji. Zapraszamy!!!

W związku z koniecznością podpisania umów
od 20 kwietnia  do 30 kwietnia   2015 r.

Dyrektor Przedszkola uprzejmie prosi
Rodziców dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2015/2016  

o zgłaszanie  się z dowodami osobistymi

do sekretariatu Przedszkola
w godz. od 7.00 15.00

 

  Informuję również, że :

  •  4  maja 2015r. o godz. 9.00 zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2015/16


    Celem lepszej adaptacji dzieci do zbiorowości  Przedszkola dyrektor placówki  wraz z personelem i wychowankami serdecznie zapraszają dzieci nowoprzyjęte i ich rodziców /opiekunów/ do udziału w następujących formach:

 

14.05.2015 r. godz.15.30 

Spotkanie z Rodzicami

/ wprowadzenie rodziców w specyfikę pracy przedszkola , przekazanie informacji o sposobach pomocnych w adaptacji dziecka do nowych warunków/.

27.05.2015 r. godz.15.00

Piknik w ogrodzie przedszkolnym  z okazji Dnia Rodziny
z udziałem dzieci  nowoprzyjętych i ich Rodzin.

28.08.2015 r.i  31.08.2015 r. godz.9.00-12.00
Dni otwarte w przedszkolu
udział dzieci nowoprzyjętych w zabawach i zajęciach z wykorzystaniem metod budujących otwartość, zaufanie, poczucie jedności z innymi, wyzwalające aktywność 
i chęć współdziałania.


Drodzy Rodzice i Dzieci! 
Serdecznie zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się w dniach 25- 27. 03. 2015r. 
W tym roku wszystkie zebrane dochody przekażemy na Małopolskie Hospicjum dla Dzieci.

Szanowni Państwo

            Nazywam się Barbara Kurowska, jestem pedagogiem i logopedą; pracuję na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie prowadzę badania naukowe (w związku z przygotowywaną rozprawą habilitacyjną) dotyczące reformy oświatowej, wprowadzającej obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego z 7 do 6 lat. W związku z tym, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą, o wypełnienie ankiety dla rodziców dzieciurodzonych w 2007, 2008 lub 2009 roku, która znajduje się pod poniższym linkiem. Chciałabym jednocześnie zaznaczyć, że wszystkie przekazane przez Państwa informacje, pozostaną w pełni anonimowe i posłużą jedynie do celów naukowych oraz sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych.

            Będę bardzo wdzięczna za pomoc w realizacji badań.

UWAGA RODZICE!!!!!!!!!!!!!!!!!

dzieci uczęszczających do przedszkola

DEKLARACJE o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 rodzice zobowiązani są złożyć w terminie

od 26.02.2015 r.do 06.03.2015 r. ( jest to termin bezwzględny, brak złożenia deklaracji w/w terminie spowoduje brak miejsca w P-14) w godzinach pracy sekretariatu 7.00-15.00

Prosimy o dokładne wypełnienie deklaracji.

Podanie wskazanych danych pozwoli uzupełnić dane do umowy -co skróci czas jej podpisywania.

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com