Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie zaprasza wszystkich Rodziców na zebranie inaugurujące nowy rok szkolny 2017/2018 , które odbędzie się  5 września 2017r o godz. 16.00.        

Z uwagi na ważność poruszanych spraw prosimy o obecność.

 

Danuta Piekara – dyrektor przedszkola

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie zaprasza  dzieci nowoprzyjęte wraz z Rodzicami na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się w dniu 31 sierpnia 2017r. w godzinach od 9.00 do 12.00.

 

Danuta Piekara- dyrektor przedszkola

238864255 family ytkrkbgte

Serdecznie zapraszamy Bliskich naszych podopiecznych na Piknik Rodzinny, który odbędzie się 30 maja (wtorek) o godzinie 15:00 w ogrodzie przedszkolnym. W programie imprezy m.in.: uroczyste otwarcie amfiteatru połączone z przedstawieniem pt. „Morskie opowieści” oraz moc atrakcji dla dzieci i ich rodzin.

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14
wraz z Pracownikami Przedszkola

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje, że Samorządowe  Przedszkole nr 14 w miesiącu lipcu jest nieczynne (przerwa wakacyjna).

Przedszkole pracuje w miesiącu sierpniu. Zgłoszenia na dyżur wakacyjny będą przyjmowane w sekretariacie przedszkola od dnia 03.04.2017 do 14.04.2017. 

Rekrutacja na dyżur wakacyjny dla dzieci z innych przedszkoli trwa od 18 do 28 kwietnia. 

Wykaz samorządowych przedszkoli mających przerwę wakacyjną: wykaz

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (wprowadzoną ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 08.12.2016 r. poz. 1985) od 1 stycznia 2017 r. zniesiona zostaje możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr LXII/1374/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. określiła wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W związku z powyższym, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach będą ponosić tylko opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

 

List z okazji Ogólnopolskiego
Dnia Przedszkolaka 2016

 

Drodzy i Szanowni,

 

przypadający 20 września Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka na stałe wpisał się w kalendarz ważnych świąt obchodzonych wspólnie przez dzieci, rodziców i nauczycieli. To ważny dzień, który dla dzieci jest okazją do świętowania, zabawy i radości z bycia Przedszkolakiem, a dla dorosłych, w tym wychowawców i opiekunów – czasem refleksji związanym z wychowaniem przedszkolnym.

Kochane Dzieci,
Przedszkole to bardzo ważny etap w życiu każdego z Was, to czas beztroskiej zabawy, odkrywania świata, poznawania jego tajemnic. W przedszkolu zawiązujecie pierwsze przyjaźnie, uczycie się wzajemnego szacunku i współpracy. Życzę Wam abyście wykorzystali ten czas jak najlepiej; to piękne chwile, które często będą powracały w Waszych wspomnieniach jak będziecie już dorośli. Pamiętajcie-bycie Przedszkolakiem do wielka duma! Nie musicie się spieszyć – świat dorosłych na Was poczeka.

Szanowni Nauczyciele i Rodzice,
Wiele osób uważa, że wszystko zaczyna się w przedszkolu. To taki mały – wielki świat, w którym każdy kolejny krok jest nowy i bardzo ważny. W tym świecie najważniejsze jest poznawanie. To miejsce, w którym nie ma głupich pytań, w którym mamy prawo się mylić i popełniać błędy. To czas beztroskiej zabawy, ale także nauki i rozwijania talentów.

Każdy, nawet najmniejszy człowiek, ma prawo do szacunku, do respektowania jego zdania. My dorośli powinniśmy o tym pamiętać i uważnie wsłuchiwać się w głos dziecka. Wykorzystajmy to Święto nie tylko na wspólną zabawę, rozrywkę, ale także na rozmowę i bycie blisko siebie. Z pewnością my dorośli – rodzice i nauczyciele – możemy wiele nauczyć nasze dzieci, ale pamiętajmy, że i przedszkolak może być wspaniałym nauczycielem.

Życzę wszystkim Przedszkolakom by ich święto było wyjątkowym czasem, pełnym radości i uśmiechu, a każdy dzień spędzony w przedszkolu niech stanie się wielką niezapomnianą przygodą; niech tu spełniają się Wasze marzenia – i te duże i te małe.

Rodzicom życzę, by ich dzieci wychodziły i wracały do domu z uśmiechem na twarzach, a im samym towarzyszyło przekonanie, że przedszkole to doskonałe miejsce sprzyjające rozwojowi i poznawaniu świata.

Za nauczycieli trzymam kciuki, by nie brakowało Wam energii i pasji w pracy z najmłodszymi, by zawód, który Państwo wykonujecie dawał Wam dużo satysfakcji. Życzę radości ze współpracy z przedszkolakami i ich rodzicami.

 

Z najsłoneczniejszymi
pozdrowieniami
Marek Michalak

Zaproszenie

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie zaprasza wszystkich Rodziców na zebranie inaugurujące nowy rok szkolny 2016/2017, które odbędzie się 06.09.2016r. o godz.16.00 /Wtorek/

Ze względu na ważność poruszanych spraw prosimy o obecność!!!!!!!

Danuta Piekara

Dyrektor Przedszkola nr 14 

Dyrektor Samorządowego  Przedszkola nr 14 informuje, że w miesiącu sierpniu przedszkole jest nieczynne (przerwa wakacyjna). Przedszkole pracuje w lipcu.

Zgłoszenia na dyżur wakacyjny będą przyjmowane w sekretariacie przedszkola
od dnia 11.04.2016r. do 22.04.2016.

W dniach od 25.04.2016r. do 29.04.2016r. będą podpisywane z rodzicami dzieci zgłoszonych na dyżur aneksy do Umowy.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na dyżur wakacyjny w miesiącu, w którym Przedszkole14 ma przerwę wakacyjną (sierpień) będą mogli znaleźć wykaz wolnych miejsc w przedszkolach pracujących w tym miesiącu na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa po 08.05 2016, a następnie zgłosić się w wybranym przedszkolu.

Od 13 maja br. rozpoczynamy kontynuację współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim - Collegium Medicum - Wydziałem  Nauki o Zdrowiu.

W ramach tej współpracy studenci będą prowadzili zajęcia z dziećmi we wszystkich grupach w terminie od 13.05-27.05 2016r.
Koordynatorem  i opiekunem praktyk  jest Pani dr n med. Iwona Oskedra.

Podczas zajęć dzieci będą utrwalać i poszerzać  posiadaną już wiedzę i umiejętności z zakresu:
- dbania o własne zdrowie, - dobrych praktyk i nawyków prozdrowotnych,
- zagrożeń płynących z zaniedbań w tym zakresie,
- umiejętności rozpoznania bezpiecznych i niebezpiecznych rodzajów kontaktu z drugim człowiekiem,
- bezpieczeństwa podczas wypoczynku wakacyjnego, uczestniczenia w życiu społecznym oraz obecności w przestrzeni publicznej.

UWAGA RODZICE dzieci uczęszczających do przedszkola!

DEKLARACJE o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 rodzice zobowiązani są złożyć w terminie od 22.02.2016 r. do 29.02.2016 r. (jest to termin bezwzględny, brak złożenia deklaracji w/w terminie spowoduje brak miejsca w P-14)  w godzinach pracy sekretariatu 7.00-15.00

Prosimy o dokładne wypełnienie deklaracji. Podanie wskazanych danych pozwoli uzupełnić dane do umowy - co skróci czas jej podpisywania.

 

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com