Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

       Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje, iż 03.09.2018r. SPECJALISTYCZNA PORADNIA WCZESNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, zwany dalej OKRO, wyraziła zgodę na rozpoczęcie zajęć terapeutycznych z dziećmi na terenie naszego Przedszkola. Zajęcia te są elementem systemu pomocy dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami i zagrożonymi niepełnosprawnością w ramach Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Schemat działania OKRO i szczegółowe procedury korzystania z zajęć specjalistycznych zamieszczone zostały w zakładce OKRO na stronie internetowej Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczna w Krakowie TUTAJ.

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com