Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

Samorządowe Przedszkole nr 14 przy ul. Młyńskiej Bocznej 4 w Krakowie jest przedszkolem ogólnodostępnym z oddziałami specjalnymi dla dzieci z autyzmem oraz oddziałami integracyjnymi.

Przedszkole położone jest w Dzielnicy III Miasta Krakowa. Lokalizacja jest korzystna ze względu na dobry dojazd komunikacją miejską ( linie autobusowe: 125, 128, 129, 152, 159, 184, 501 i inne) oraz położenie budynku w głębi osiedla Olsza, z dala od głównych ulic.

W tej chwili Samorządowe Przedszkole nr 14 liczy 8 oddziałów. Przedszkole dysponuje 130 miejscami dla dzieci w oddziałach ogólnodostępnych, 8 miejscami dla dzieci z orzeczeniami w oddziale specjalnym i 10 miejscami dla dzieci z orzeczeniami w oddziałach integracyjnych.

Pomieszczenia przedszkolne mieszczą się na jednym poziomie, są przestronne, estetyczne, funkcjonalne, dostosowane do potrzeb dzieci. Dzieci mają do dyspozycji dobrze zagospodarowany ogród.

Przedszkole czynne jest od 6.30 – 17.00. Bezpłatne nauczanie i wychowanie odbywa się w godzinach od . 8:00 do godz. 13:00.

Dzieci otoczone są profesjonalną opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej: nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki specjalnej. W naszym przedszkolu zatrudniony jest nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej oraz psycholog.

Edukacja naszych wychowanków dokonywana jest w oparciu o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego” z wykorzystaniem różnych programów wychowawczo-dydaktycznych. Przedszkole wykorzystuje nowatorskie metody pracy w taki sposób, by uwzględniały indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowe każdego dziecka (zarówno uzdolnionego, jak i dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych), takie jak:

 • Metoda Dobrego Startu,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Edukacja matematyczna prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • Programy Aktywności i Komunikacji M. i Ch. Knillów,
 • Metody twórczego myślenia,
 • Wprowadzanie dzieci w świat pisma wg I. Majchrzak,
 • Pedagogika Zabawy,
 • Program TEACCH,
 • Metoda stymulacji polisensorycznej,
 • Metoda rozwijająca sprawność ruchową: C. Orffa, Kniessów, R. Labana,
 • Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej.

Przedszkole zapewnia dzieciom różnorodne formy wypoczynku i rekreacji: spacery, zabawy ruchowe na powietrzu, zabawy przy muzyce, relaksację, wycieczki krajoznawczo-turystyczne w bliższą i dalszą okolicę oraz możliwość wyjazdu na „Zielone Przedszkole”.

Placówka ściśle współpracuje z Rodzicami naszych wychowanków. Rodzice mają wpływ na organizację dnia, ofertę edukacyjną i ofertę zajęć dodatkowych. Są na bieżąco informowani o postępach we wszechstronnym rozwoju dziecka. Uczestniczą w uroczystościach, imprezach oraz zajęciach otwartych. Jesteśmy otwarci na propozycje Rodziców i oczekiwania dzieci!

Placówka zapewnia dzieciom trzy posiłki: śniadanie o godz. 8:30, obiad o godz.12:00 oraz podwieczorek o godz. 14:30. Dba o zachowanie wszelkich zaleceń dietetycznych.

Przedszkole działa od 1989r. Początkowo funkcjonowało jako 4-oddziałowa placówka. W 1990r. powstał I oddział specjalny dla dzieci z autyzmem. W 2006r. został utworzony oddział integracyjny. Od 2009r. funkcjonowało jako 8-oddziałowa placówka z 2 oddziałami specjalnymi (dla dzieci z autyzmem) oraz oddziałem integracyjnym. Od 2017r. w przedszkolu funkcjonują dwa oddziały integracyjne.

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com