Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

 

Opłatę za przedszkole należy uregulować za cały miesiąc z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. Dziecko może korzystać z usług przedszkola w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od 8:00 do 13:00.
                         
Na mocy przepisów rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie i na wskazany rachunek bankowy za:

1)  Korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin dziennego czasu pobytu dziecka, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, w wysokości 1,14 zł za każdą godzinę korzystania.

Dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0,57 zł.

Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jaki i pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0 zł. 

2) Wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.

Numer kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat za przedszkole to:
Opłaty za przedszkole -  dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Numer konta: 56102028920000510205902236
Tytułem: P14/numer dziecka z książeczki opłat/

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (tzw. czesne) oraz za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art.52 ust.15 ww. ustawy- Dz. U. z 2017 poz. 2203).

Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na postawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XCVII/2647/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 października 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 

TUTAJ 

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW 2023/2024

 

 GRUPA RODZAJ ODDZIAŁU  WIEK DZIECI GODZINY PRACY WYCHOWAWCY

 GRUPA
I

OGÓLNODOSTĘPNY

TRZYLETNIE

7:00 - 17:00

mgr Agnieszka Maik

mgr Nina Wójtowicz

 GRUPA
II

OGÓLNODOSTĘPNY

CZTEROLETNIE

6:30 - 16:30

mgr Aleksandra Ciochoń

 GRUPA
III

INTEGRACYJNY

TRZYLETNIE

CZTEROLETNIE

PIĘCIOLETNIE

8:00 - 15:30

mgr Marta Bielecka

mgr Beata Duda-Szewczyk

nauczyciel współorganizujący:

mgr Aleksandra Nazarko

 GRUPA
IV

OGÓLNODOSTĘPNY

PIĘCIOLETNIE

6:30 - 16:30

mgr Małgorzata Piotrowska

mgr Monika Banasik

 GRUPA
V

INTEGRACYJNY

 PIĘCIOLETNIE SZEŚCIOLETNIE

7:00 - 16:00

     mgr Ewelina Śliwa    

nauczyciele współorganizujący:

mgr Agnieszka Baca

 GRUPA
VI

OGÓLNODOSTĘPNY

SZEŚCIOLETNIE

7:30 - 16:30

mgr Joanna Chmiel

mgr Sabina Garbacz

 GRUPA
VII

SPECJALNY

 

8:00 - 15:30

mgr Ewelina Kuś

mgr Danuta Piekara

GRUPA
VIII

SPECJALNY

 

7:30 - 16:00

mgr Justyna Krzemień

mgr Ewa Kaim

mgr Danuta Piekara

 

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW W ROKU 2022/2023 DOSTĘPNE TUTAJ.

Samorządowe Przedszkole nr 14 
czynne jest od 6:30 do 17:00
 

         

 DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr DANUTA PIEKARA

HARMONOGRAM PRACY

 

Dni tygodnia

Godziny dydaktyczne

Godziny przyjęć Rodziców

Poniedziałek

-----

-----

Wtorek

14:00-15:30

15:30-17:00

Środa

11:30-16:30

-----

Czwartek

-----

10:00-12:00

Piątek

-----

-----


 

SEKRETARIAT PRZEDSZKOLA

HARMONOGRAM  PRACY

 

Dni tygodnia

mgr Katarzyna Rafalik

Poniedziałek

8:00-16:00

Wtorek

8:00-16:00

Środa

8:00-16:00

Czwartek

8:00-16:00

Piątek

8:00-16:00

 

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com