Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player
Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Samorządowe Przedszkole nr 14 z siedzibą ul. Młyńska Boczna 4, 31-470 Kraków.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

 1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
   
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak oraz mail do Inspektora ochrony danych Państwa jednostki – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

DRODZY RODZICE!

Informujemy, że z początkiem roku szkolnego 2018/2019 w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obowiązuje nowy wzór upoważnienia osoby do odbioru dziecka z przedszkola. Prosimy o pisemne wypełnienie druku, który jest do pobrania w zakładce PRZYDATNE DRUKI na bocznym panelu strony głównej i dostarczenie do wychowawców grupy, do której należy dziecko w następujący sposób:

1. Wydrukowany wniosek wypełnia jeden z Rodziców i wpisuje czytelnie dane osób upoważnionych zgodnie z instrukcją. Na jednym wniosku można wpisać więcej niż jedną osobę upoważnioną. Wniosek musi zostać podpisany przez oboje Rodziców.

2. Do wniosku załączamy zgodę osoby upoważnionej na przetwarzanie danych osobowych (zał. 1) podpisaną przez osobę, którą upoważniamy do odbioru dziecka. WAŻNE! Proszę dostarczyć do wniosku tyle załączników, ile osób Państwo upoważnili - na jednym załączniku powinien widnieć jeden podpis osoby upoważnionej.

Prosimy o jak najszybsze wypełnienie i dostarczenie upoważnienia wraz z załącznikami. Dzieci będą wydawane osobom upoważnionym od dnia złożenia prawidłowo wypełnionych wniosków - do tej pory dziecko może odebrać wyłącznie jeden z Rodziców.

 

Dziękujemy!

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com