Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

mgr Urszula Matoga

 • nauczyciel kontraktowy
 • magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • w pracy z dziećmi wykorzystuje:
  • Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
  • Elementy „Dziecięcej Matematyki” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • Metodę gimnastyki twórczej Rudolfa Labana,
  • Pedagogikę Zabawy KLANZA.

mgr Monika Banasik

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia magisterskie na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną na Wyższej Szkole Nauk Społecznych "Pedagogium" w Warszawie,
 • w pracy z dziećmi stosuje:
  • Metodę Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz,
  • "Dziecięcą Matematykę" prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • pedagogikę zabawy KLANZA.

mgr Marta Bielecka

 • nauczyciel kontraktowy
 • magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • w pracy z dziećmi między innymi wykorzystuje:
  • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
  • Edukację Przez Ruch Doroty Dziamskiej,
  • Pedagogikę Zabawy KLANZA,
  • Edukację matematyczną Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

mgr Marlena Ziaja

 • nauczyciel kontraktowy
 • logopeda, neurologopeda,
 • ukończyła studia licencjackie na kierunku filologia polska, specjalność: nauczycielska z logopedią oraz studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność: logopedia, a także studia podyplomowe: neurologopedia z elementami tyflologopedii.

Małgorzata piotrowskamgr Małgorzata Piotrowska

 • nauczyciel mianowany
 • magister Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego,
 • pracuje nowatorskimi metodami tj.:
  • Pedagogika zabawy KLANZA,
  • "Dziecięca matematyka" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej,
  • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
  • Aktywne słuchanie muzyki Batii Strauss.

mgr Magdalena Flis

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - nauczyciel wychowania fizycznego oraz studia podyplomowe - wychowanie przedszkolne i logopedia,
 • w pracy z dziećmi wykorzystuje metody twórcze:
  • metodę wychowania muzycznego C. Orffa,
  • metodę Aktywizacji Ruchowej Rudolfa Labana,
  • opowieści ruchowej.

mgr Justyna Krzemień

 • nauczyciel dyplomowany
 • magister Pedagogiki Specjalnej o specjalności Oligofrenopedagogika,
 • w pracy z dziećmi z autyzmem stosuje metody:
  • Metodę Stymulacji Polisensorycznej,
  • Alternatywne Metody Komunikacji AAC,
  • Programy Aktywności M. i Ch. Knill'ów,
  • metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
  • terapię ręki,
  • metodę kinezjologii edukacyjnej,
  • program integracji odruchów wg Sally Goddard,
  • metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
  • elementy pedagogiki zabawy KLANZA.

mgr Irena Surdej

 • nauczyciel dyplomowany
 • logopeda, neurologopeda
 • magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • ukończyła studia podyplomowe: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Logopedię
 • w pracy z dzieckiem stosuje metody:
  • symultaniczno- sekwencyjną J.Cieszyńskiej,
  • werbo-tonalną,
  • Metodę Dobrego Startu,
  • stymulację polisensoryczną,
  • Edukacja przez ruch, obraz i dźwięk Doroty Dziamskiej,
  • metodę Batti Strauss,
  • metodę kinezjologii edukacyjnej Dennisona.

mgr Inga Kwiecień

 • nauczyciel kontraktowy
 • magister pedagogiki pracy socjalnej,
 • ukończyła studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego na Akademii Ignatianum w Krakowie oraz studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej,
 • w pracy z dziećmi chętnie stosuje:
  • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • elementy pedagogiki zabawy KLANZA,
  • różnorodne techniki plastyczne.

Ewelina-liwamgr Ewelina Śliwa

 • nauczyciel mianowany
 • magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • w pracy z dziećmi wykorzystuje:
  • Metodę Dobrego Startu prof Marty Bogdanowicz,
  • Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej,
  • metodę Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
  • metodę Aktywizacji Ruchowej Rudolfa Labana,
  • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
  • Pedagogikę zabawy KLANZA,
  • techniki twórczego myślenia.

mgr Ewelina Kuś

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia I stopnia na kierunku pedagogika specjalna: specjalność oligofrenopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna,
 • absolwentka studiów II stopnia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • w pracy z dziećmi z autyzmem wykorzystuje:
  • metodę Stymulacji Polisensorycznej,
  • metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
  • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC),
  • Programy Aktywności M. i Ch. Knillów,
  • terapię ręki,
  • elementy pedagogiki zabawy KLANZA.

mgr Elżbieta Szmyd

 • nauczyciel stażysta
 • absolwentka Pedagogiki Specjalnej o specjalnościach: Oligofrenopedagogika i Pedagogika Wczesnoszkolna, a także Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka,
 • w pracy z dziećmi wykorzystuje:
  • metodę Stymulacji Polisensorycznej,
  • metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
  • Programy Aktywności M. i Ch. Knillów,
  • terapię ręki
  • elementy Edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
  • metody Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (AAC) m.in.: Makaton, PCS,
  • elementy Pedagogiki zabawy KLANZA.

mgr Elwira Siodmok

 • nauczyciel kontraktowy
 • terapeuta integracji sensorycznej,
 • ukończyła studia na kierunku pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną,
 • ukończyła szkolenia i warsztaty:
  • Integracja Sensoryczna - I i II stopień,
  • Stymulacja Systemu Taktylnego,
  • Program szkolny integracji odruchów wg dr Sally Goddard,
  • Solisten Training (wstępne szkolenie Treningu Tomatis),
  • "Zrozumieć autyzm" w ujęciu HANDLE,
  • Terapia Integracji Sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym,
  • Logopedia a integracja sensoryczna.

received 1523741087648832

mgr Dominika Michalik

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna (specjalność - olifofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna),
 • ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Akademii Ignatianum,
 • w pracy z dziećmi chętnie wykorzystuje: 
  • Metody Aktywizujące,
  • "Dziecięcą matematykę" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, 
  • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
  • ciekawe nowo poznane metody plastyczne.

mgr Beata Madej

 • nauczyciel mianowany
 • ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia licencjackie na kierunku Pedagogika Społeczno - Opiekuńcza oraz studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Oświacie,
 • w pracy z dziećmi stosuje metody:
  • Pedagogika zabawy KLANZA,
  • Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej,
  • "Dziecięca matematyka" prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz,
  • różnorodne techniki plastyczne.

mgr Barbara Pociecha

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia licencjackie na kierunku Wychowanie Przedszkolne z Terapią Pedagogiczną, studia magisterskie na kierunku Oligofrenopedagogika oraz studia magisterskie na kierunku Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna
 • w pracy z dziećmi wykorzystuje:
  • „Dziecięcą matematykę” prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
  • Pedagogikę zabawy Klanza.

20150811 104334mgr Anna Zachara

 • nauczyciel mianowany
 • magister Rehabilitacji Ruchowej,
 • w swojej pracy terapeutycznej stosuje różnorodne metody rewalidacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • w pracy z dziećmi stosuje metody:
  • PNF-Proprioceptywnego Nerwowo-Mięśniowego Torowania Ruchu,
  • Integracji Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard Blythe,
  • Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

mgr Aleksandra Góral

 • nauczyciel stażysta
 • psycholog
 • ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność: psychologia kliniczna, a także studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej oraz przygotowanie pedagogiczne dla psychologów.
 • w pracy z dziećmi wykorzystuje:
  • Metodę Krakowską,
  • elementy treningu umiejętności społecznych,
  • metody stymulujące i aktywizujące.

mgr Agnieszka Kwiecień

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika specjalna: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika rewalidacyjna,
 • ukończyła studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami tańca,
 • absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • w pracy z dziećmi wykorzystuje metody:
  • Metodę Stymulacji Polisensorycznej,
  • Programy Aktywności M. i Ch. Knill'ów,
  • elementy Metody Marii Montessori,
  • elementy terapii behawioralnej,
  • Terapię Ręki I i II stopnia,
  • Bajkoterapię,
  • Logorytmikę.

mgr Agata Gaweł

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz studia magisterskie o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna,
 • ukończyła kurs I pomocy przedmedycznej,
 • w swojej pracy wykorzystuje twórcze metody:
  • aktywności ruchowej (gimnastyka twórcza wg R. Labana, metoda W. Sherborne, metoda opowieści ruchowej Thulina),
  • pedagogikę zabawy KLANZA,
  • różnorodne techniki plastyczne.

mgr Adrianna Dzień

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika: spec. psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna: spec. Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • w pracy z dziećmi z orzeczeniem wykorzystuje:
  • Metodę Stymulacji Polisensorycznej,
  • Programy Aktywności M. i Ch. Knillów,
  • Metody relaksacyjne.

 

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com