Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

mgr Monika Banasik

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia magisterskie na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną na Wyższej Szkole Nauk Społecznych "Pedagogium" w Warszawie,
 • w pracy z dziećmi stosuje:
  • Metodę Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz,
  • "Dziecięcą Matematykę" prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • pedagogikę zabawy KLANZA.

mgr Marta Bielecka

 • nauczyciel mianowany
 • magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • w pracy z dziećmi między innymi wykorzystuje:
  • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
  • Edukację Przez Ruch Doroty Dziamskiej,
  • Pedagogikę Zabawy KLANZA,
  • Edukację matematyczną Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

mgr Marlena Ziaja

 • nauczyciel mianowany
 • logopeda, neurologopeda,
 • ukończyła studia licencjackie na kierunku filologia polska, specjalność: nauczycielska z logopedią oraz studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność: logopedia, a także studia podyplomowe: neurologopedia z elementami tyflologopedii.

Małgorzata piotrowskamgr Małgorzata Piotrowska

 • nauczyciel mianowany
 • magister Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego,
 • pracuje nowatorskimi metodami tj.:
  • Pedagogika zabawy KLANZA,
  • "Dziecięca matematyka" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej,
  • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
  • Aktywne słuchanie muzyki Batii Strauss.

mgr Justyna Krzemień

 • nauczyciel dyplomowany
 • magister Pedagogiki Specjalnej o specjalności Oligofrenopedagogika,
 • w pracy z dziećmi z autyzmem stosuje metody:
  • Metodę Stymulacji Polisensorycznej,
  • Alternatywne Metody Komunikacji AAC,
  • Programy Aktywności M. i Ch. Knill'ów,
  • metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
  • terapię ręki,
  • metodę kinezjologii edukacyjnej,
  • program integracji odruchów wg Sally Goddard,
  • metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
  • elementy pedagogiki zabawy KLANZA.

mgr Joanna Szopa

 • Nauczyciel kontraktowy;
 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego;
 • Terapeuta integracji sensorycznej;
 • Ukończyła studia licencjackie na kierunku Kształcenie Zintegrowane i Edukacja Przedszkolna, studia magisterskie na kierunku Pedagogika oraz studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna.

mgr Joanna Płatek

 • nauczyciel początkujący
 • pedagog specjalny, oligofrenopedagog
 • ukończone studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna; specjalność: edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualna (oligofrenopedagogika)
 • ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna; specjalność: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna

mgr Joanna Chmiel

 • nauczyciel dyplomowany
 • ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiowała podyplomowo Edukację Przedszkolną wraz z Zarządzaniem Placówką Oświatową oraz Edukację Wczesnoszkolną z Logopedią
 • W Samorządowym Przedszkolu nr 14 pracuje z krótką przerwą od 1999 roku.
 • nauczyciel ćwiczeniowy dla studentów UP, opiekun praktyk studenckich

mgr Irena Surdej

 • nauczyciel dyplomowany
 • logopeda, neurologopeda
 • magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • ukończyła studia podyplomowe: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Logopedię
 • w pracy z dzieckiem stosuje metody:
  • symultaniczno- sekwencyjną J.Cieszyńskiej,
  • werbo-tonalną,
  • Metodę Dobrego Startu,
  • stymulację polisensoryczną,
  • Edukacja przez ruch, obraz i dźwięk Doroty Dziamskiej,
  • metodę Batti Strauss,
  • metodę kinezjologii edukacyjnej Dennisona.

Ewelina-liwamgr Ewelina Śliwa

 • nauczyciel mianowany
 • magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • w pracy z dziećmi wykorzystuje:
  • Metodę Dobrego Startu prof Marty Bogdanowicz,
  • Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej,
  • metodę Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
  • metodę Aktywizacji Ruchowej Rudolfa Labana,
  • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
  • Pedagogikę zabawy KLANZA,
  • techniki twórczego myślenia.

mgr Ewelina Kuś

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia I stopnia na kierunku pedagogika specjalna: specjalność oligofrenopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna,
 • absolwentka studiów II stopnia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • w pracy z dziećmi z autyzmem wykorzystuje:
  • metodę Stymulacji Polisensorycznej,
  • metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
  • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC),
  • Programy Aktywności M. i Ch. Knillów,
  • terapię ręki,
  • elementy pedagogiki zabawy KLANZA.

mgr Ewa Kaim

 • nauczyciel mianowany
 • magister Pedagogiki Specjalnej - specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel Montessori.
 • W pracy z dziećmi wykorzystuje:
  • nauczanie poprzez zabawę i doświadczanie wg metody Marii Montessori,
  • metodę Stymulacji Polisensorycznej,
  • elementy Terapii behawioralnej,
  • elementy SI,
  • Trening Umiejętności Społecznych.

 

mgr Elżbieta Szmyd

 • nauczyciel kontraktowy
 • absolwentka Pedagogiki Specjalnej o specjalnościach: Oligofrenopedagogika i Pedagogika Wczesnoszkolna, a także Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka,
 • w pracy z dziećmi wykorzystuje:
  • metodę Stymulacji Polisensorycznej,
  • metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
  • Programy Aktywności M. i Ch. Knillów,
  • terapię ręki
  • elementy Edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
  • metody Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (AAC) m.in.: Makaton, PCS,
  • elementy Pedagogiki zabawy KLANZA.

mgr Barbara Ślusarz

 • nauczyciel kontraktowy
 • psycholog, terapeuta behawioralny (PLTB)
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki
 • W pracy wykorzystuje m.in.:
  • elementy terapii behawioralnej,
  • metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC,
  • trening umiejętności społecznych.

20150811 104334mgr Anna Zachara

 • nauczyciel mianowany
 • magister Rehabilitacji Ruchowej,
 • w swojej pracy terapeutycznej stosuje różnorodne metody rewalidacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • w pracy z dziećmi stosuje metody:
  • PNF-Proprioceptywnego Nerwowo-Mięśniowego Torowania Ruchu,
  • Integracji Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard Blythe,
  • Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

mgr Anna Frączkowska

 • nauczyciel kontraktowy
 • magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
 • w pracy z dziećmi stosuje:
  • Metodę Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz
  • Pedagogikę Zabawy KLANZA.
  • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

mgr Aleksandra Ciochoń

 • nauczyciel początkujący
 • ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia licencjackie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z językiem obcym (angielskim)
 • W pracy z dziećmi stosuje metody:
  • Pedagogika zabawy KLANZA,
  • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz,
  • Techniki Pedagogiki Froeblowskiej, Pedagogiki Twórczości, Sensoplastyki,
  • Metoda TPR (Total Physical Response).

mgr Agnieszka Baca

 • nauczyciel początkujący
 • surdopedagog, oligofrenopedagog
 • ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność: Edukacja i Rehabilitacja Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność: Edukacja i Rehabilitacja Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną

mgr Adrianna Dzień

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika: spec. psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna: spec. Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • w pracy z dziećmi z orzeczeniem wykorzystuje:
  • Metodę Stymulacji Polisensorycznej,
  • Programy Aktywności M. i Ch. Knillów,
  • Elementy terapii ręki,
  • Elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
  • Elementy Treningu Umiejętności Społecznych,
  • Elementy pedagogiki zabawy KLANZA.

 

lic Katarzyna Zuzok

 • nauczyciel mianowany
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • opiekun dziecięcy
 • Instruktor Terapii Zajęciowej
 • oligofrenopedagog
 • W pracy z dziećmi wykorzystuje:
  • elementy Metody E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
  • elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  • elementy odimiennej metody nauki czytania I. Majchrzak
  • elementy Terapii Ręki 

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com