Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

 

Szanowni Państwo!

Informuję, iż po wewnętrznej rekrutacji dzieci naszego przedszkola na dyżur wakacyjny pozostało nam tylko 9 miejsc. Przypominam, iż wypełnione karty zapisu dziecka na dyżur wakacyjny należy składać w sekretariacie przedszkola w terminie od 03 do 07 kwietnia 2023 r. w godzinach pracy sekretariatu od 7.00-15.00. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci z pobliskich przedszkoli z 2- miesięczną przerwą wakacyjną. Wyniki rekrutacji będą dostępne 13 kwietnia o godzinie 9.00 w Samorządowym Przedszkolu nr 14 w Krakowie.

 

Karta zapisu na dyżur

 

Z poważaniem Danuta Piekara

Dyrektor Przedszkola

                                                              

  

   Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informuję, iż nasze przedszkole będzie pełniło dyżur w miesiącu lipcu.

Opracowany został harmonogram pracy Samorządowych Przedszkoli na  lipiec-sierpień 2023

Poniżej link:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia_dla_nauczycieli/268240,2155,komunikat,harmonogram_pracy_samorzadowych_przedszkoli_w_okresie_lipiec_-_sierpien_2023.html

 

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane będą  dzieci obojga pracujących Rodziców/Opiekunów, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki.
Zgłoszenia dzieci uczęszczających do naszego przedszkola można dokonywać w terminie
od 15.03-28.03 br. w godzinach pracy sekretariatu .

W miarę posiadania wolnych miejsc dla dzieci z innych przedszkoli rekrutacja odbędzie się w terminie od 03.04.2023-07.04.2023r.

UWAGA! Pierwszeństwo dla dzieci, których przedszkole pozostaje zamknięte przez 2 miesiące.

Poniżej link z Kartą zapisu  dziecka na dyżur wakacyjny dla dzieci spoza Samorządowego Przedszkola nr 14.

 

Karta zapisu na dyżur

 

Z poważaniem Danuta Piekara

Dyrektor Przedszkola nr 14 w Krakowie 

 

 

REKRUTACJA

DZIECI

DO  PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2023/2024

 • dla dzieci uczęszczających od 20.02.-28.02.2023 r.
 • dla dzieci nowo przyjmowanych od 03-31.03.2023 r.

 

Rekrutacja nowych dzieci do przedszkola odbywa się w formie elektronicznej

www.portaledukacyjny.krakow.pl

 

 1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).
 2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.
 3. Rodzice mają prawo składania wniosków do dowolnej liczby przedszkoli/ szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.
 4. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach „0").
 5. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

Terminarz rekrutacji:

 • 20 – 28 luty 2023 r. – składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 • 01.03. – 31.03.2023 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola w godz. 8.00-16.00 w sekretariacie przedszkola
 • 21 kwiecień 2023 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.
 • 24.04. – 09.05.2023 r. - potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepodpisanie woli przyjęcia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektor przedszkola/ szkoły podstawowej.
 • 10.05.2023 r. godz. 11.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły).

 

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

 • 25.05. – 05.06.2023 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 2 czerwca przedszkola/ szkoły weryfikują wnioski); składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny)
 • 21.06.2023 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu/szkole, do którego/ której złożony został wniosek w rekrutacji uzupełniającej.
 • 22.06.2023 r. – 29.06. 2023 r. - podpisywanie przez rodziców woli przyjęcia z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w wyniku rekrutacji uzupełniającej. Niepodpisanie woli przyjęcia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 • 30.06.2023 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

 

 Danuta Piekara -Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie

DYŻUR WAKACYJNY dla dzieci

z Samorządowego Przedszkola nr 14

w Krakowie

 

Dyrektor Samorządowego  Przedszkola nr 14 informuje, że w miesiącu lipcu przedszkole jest nieczynne (przerwa wakacyjna). Przedszkole pracuje w sierpniu. Zgłoszenia na dyżur wakacyjny będą przyjmowane w sekretariacie przedszkola od dnia 11.04.2022 r. do  22.04.2022 r. w godzinach od 8:00-16:00.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na dyżur wakacyjny w miesiącu, w którym Przedszkole 14 ma przerwę wakacyjną (lipiec) mają zamieszczony wykaz przedszkoli pracujących w tym miesiącu na tablicy informacyjnej w budynku przedszkola, na stronie www przedszkola oraz na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa.

 

DYŻUR WAKACYJNY dla dzieci

z innych Samorządowych Przedszkoli

z Gminy Miejskiej Kraków

 

Dyrektor Samorządowego  Przedszkola nr 14 informuje, że rekrutacja  dzieci z zewnątrz na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu będzie prowadzona w miarę wolnych miejsc w dniach od 25.04.2022 r. do 29.04.2022 r. Zgłoszenia na dyżur wakacyjny będą przyjmowane w sekretariacie przedszkola w godzinach od 8:00-16:00.

KARTA ZAPISU NA DYŻUR

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących z przedszkoli z najbliższej okolicy, w których przerwa wakacyjna trwa dwa miesiące.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 6 maja 2022 r. o  godz. 9:00.

 

Drodzy Rodzice,

w najbliższą niedzielę 26 września na terenie Tauron Areny odbędzie się 4 edycja Wielkiej Lekcji Ekologii - WSTĘP WOLNY.

Serdecznie zachęcamy do udziału wraz z dziećmi!

WAŻNE!
Dzieci biorące udział w lekcji prosimy o przesłanie na maila grupy 1 zdjęcia z wybranej atrakcji (do 29.09).
Dzięki nim będziemy mogli stworzyć fotorelację na stronę internetową naszego przedszkola, a uczestnicy początkiem października zostaną nagrodzeni dyplomami.


Podajemy także link do wydarzenia: WIELKA LEKCJA EKOLOGII

mgr Agata Gaweł

mgr Monika Banasik

Drodzy Rodzice!
Prosimy o przygotowanie dla dzieci jednorazowych rękawiczek oraz zielonych koszulek.
 
mgr Dominika Michalik
mgr Agata Gaweł
mgr Monika Banasik

Szanowni Państwo!

Już jutro rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej i wytycznych ograniczających nasze działania, dołożymy wszelkich starań, aby ten rok był atrakcyjny i twórczy dla naszych przedszkolaków oraz pełen dobrej współpracy z Państwem!
Liczymy na Państwa współdziałanie i wsparcie!

Przedszkole będzie pracować w niezmienionych godzinach: 6.30-17.00.

Godziny pracy poszczególnych oddziałów:

GRUPA I  7:00 – 17.00

GRUPA II   6.30- - 16:30

GRUPA III (grupa integracyjna) 8.00-15.30

GRUPA IV 6.30- 16:30

GRUPA V (grupa integracyjna) 7.30-16.30

GRUPA VI 7.00-16.00

GRUPA VII 7.00-15.00

GRUPA VIII 8.00-16.30


Poza godzinami pracy oddziałów dzieci będą przebywać w grupach łączonych.

Godziny przyprowadzania dzieci do przedszkola: 6:30 – 8:30.
Po godzinie 8:30 przedszkole zostaje zamknięte, dezynfekowane są ciągi komunikacyjne.

Godziny odbioru dzieci z przedszkola:
12:30 – (w przypadkach wcześniej zgłoszonych i ustalonych z dyrektorem przedszkola)
15.00 – 17:00

BARDZO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE USTALONYCH GODZIN.

W pierwszych dniach września na zebraniach organizacyjnych zostaną przekazane Państwu inne niezbędne informacje dotyczące pracy i organizacji przedszkola (informacje dotyczące opłat, obowiązujące w przedszkolu dokumenty – zgody rodziców, oświadczenia, procedury).

Ze względów organizacyjnych rodzice mają możliwości wchodzenia do holu przedszkola podczas przyprowadzania i odbierania dzieci. 
W holu jednocześnie może przebywać ośmioro rodziców/opiekunów. Prosimy, aby z jednym dzieckiem był jeden rodzic, aby usprawnić proces przyjmowania dzieci do przedszkola. Prosimy o zminimalizowanie pobytu rodziców w przedszkolu. Jeżeli nie ma konieczności wejścia z dzieckiem, prosimy przekazać dziecko pracownikowi przedszkola.
Rodzice na teren przedszkola wchodzą bezwzględnie w maseczkach po zdezynfekowaniu rąk.

Przypominamy, że do przedszkola należy przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, bez temperatury, kaszlu czy kataru. 
Nie ma możliwości przynoszenia własnych zabawek.

Drodzy Rodzice! Kochane Przedszkolaki!

Przed nami niezwykle twórcze i atrakcyjne wydarzenie!

ZAPRASZAMY
nasze przedszkolaki wraz z rodzicem/opiekunem prawnym
do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM
w ramach pilotażowego programu

z zakresu doradztwa zawodowego w przedszkolach
„POZNAJĘ, DOŚWIADCZAM, WYBIERAM…
- WĘDRÓWKA PO ŚWIECIE ZAWODÓW”

 • Organizator Konkursu: Samorządowe Przedszkole nr 13, Samorządowe Przedszkole nr 14, Samorządowe Przedszkole nr 45, Samorządowe Przedszkole nr 117, Samorządowe Przedszkole nr 144, Samorządowe Przedszkole nr 163, Samorządowe Przedszkole nr 176, oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 117, oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 137.
 • Inicjator Konkursu: Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji we współpracy
  ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym oraz z przedszkolami biorącymi udział w pilotażowym programie
  z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkoli.

 

Pilotażowy program otrzymał wsparcie Prezydenta Miasta Krakowa poprzez udzielenie Konkursowi partnerstwa Miasta Krakowa.

 

Cele konkursu to:

 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku krakowskich szkół branżowych i technicznych.
 • Zapoznanie dzieci i rodziców ze światem zawodów z krakowskich szkół.
 • Uwrażliwienie uczestników konkursu na sprawy związane z wyborem zawodu.
 • Wzmacnianie więzi między dzieckiem, a rodzicem/opiekunem prawnym poprzez wspólne spędzanie czasu.
 • Rozwój kreatywności, zdolności manualnych i umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń wśród uczestników konkursu.

Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, wraz z rodzicem/opiekunem prawnym, z przedszkoli biorących udział w pilotażowym programie z zakresu doradztwa zawodowego „Poznaję, doświadczam, wybieram… - wędrówka po świecie zawodów”, czyli z:

 • Samorządowego Przedszkola nr 13,
 • Samorządowego Przedszkola nr 14,
 • Samorządowego Przedszkola nr 45,
 • Samorządowego Przedszkola nr 117,
 • Samorządowego Przedszkola nr 144,
 • Samorządowego Przedszkola nr 163,
 • Samorządowego Przedszkola nr 176,
 • oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 117,
 • oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 137.

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej zawód w kierunku, którego kształcą krakowskie szkoły branżowe i techniczne.

Praca powinna odzwierciedlać wiedzę dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego na temat przedstawianego zawodu. Powinna też koncentrować się na pozytywnych aspektach danego zawodu. Z pracy musi wynikać informacja, która szkoła była inspiracją do jej wykonania.

 

W ramach konkursu należy przygotować pracę plastyczną techniką „kolaż”.

Pracę należy wykonać w formacie A3.

Składanie prac konkursowych odbywa się w terminie 1-18 czerwca 2021 r. 

 

Dla laureatów czekają ciekawe nagrody, a zwieńczeniem Konkursu będzie wystawa nagrodzonych prac plastycznych w Holu Kamiennym Urzędu Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Metryczka pracy - załącznik nr 1 do regulaminu do pobrania tutaj.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com