Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

 

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że zebranie inaugurujące rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w czwartek 6 września o godz. 16:00 w auli naszego przedszkola. Po spotkaniu ogólnym prowadzonym przez Panią Dyrektor mgr Danutę Piekara, Rodzice każdej z grup będą uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcami w salach.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy wszystkie dzieci, które już we wrześniu staną się podopiecznymi naszego przedszkola wraz z Rodzicami na Dzień Otwarty, który odbędzie się w czwartek 28 czerwca w godzinach 9:00-12:00. Podczas spotkania dzieci będą miały okazję poznać swoich Wychowawców, budynek i ogród przedszkolny oraz wziąć udział w zajęciach dydaktycznych przygotowanych specjalnie na tę okazję.

Do zobaczenia!

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Podopiecznych
wraz z Rodzicami i Rodzeństwem na tegoroczny
PIKNIK RODZINNY, który odbędzie się we wtorek 29 maja 2018r.
o godzinie 15:00 
na terenie przedszkolnego ogrodu.
Podczas pikniku zostanie zaprezentowany spektakl teatralny
"Krakowska ballada o Smoku Wawelskim" w wykonaniu Rodziców i Nauczycieli,
a zaraz po nim na dzieci czeka moc atrakcji: malowanie buziek,
zwierzaki z balonów, loteria fantowa, pompowany zamek i wiele innych!
Do zobaczenia!

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 informuje, że w miesiącu sierpniu przedszkole jest nieczynne (przerwa wakacyjna). Przedszkole pracuje w lipcu.

Przypominamy, że tylko do 13 kwietnia (piątek) przyjmujemy w sekretariacie przedszkola zgłoszenia na dyżur wakacyjny. Aneksy do umowy dzieci zgłoszonych na dyżur będą podpisywane z Rodzicami w dniach 23-30 kwietnia 2018r.

REKRUTACJA DZIECI

DO  PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2018/2019

 

 • dla dzieci uczęszczających od 22.02-28.02.2018r.
 • dla dzieci nowo przyjmowanych od  01.03-30.03.2018r.

 

Rekrutacja nowych dzieci do przedszkola odbywa się w formie elektronicznej: www.portaledukacyjny.krakow.pl

1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz UCHWAŁĄ NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów .

2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

3. Rodzice mają prawo składania wniosków do dowolnej liczby przedszkoli/ szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.

4. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach „0").

5. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

Terminarz rekrutacji:

 • 22 lutego – 28 lutego 2018r. – składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 • 1 marca – 30 marca 2018r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola  w godz. 7.00-15.00 w sekretariacie przedszkola

 • 27 kwietnia 2018r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.

 • 30 kwietnia – 16 maja 2018 r. - podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektor przedszkola/ szkoły podstawowej.

 • 17 maja 2018 r. godz. 11.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły)

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

 • 18 maja – 25 maja 2018r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 11 lipca  przedszkola/ szkoły weryfikują wnioski); składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny)

 • 19 czerwca 2018r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu/szkole, do którego/ której złożony został wniosek w rekrutacji uzupełniającej.

 • 20 czerwca– 26 czerwca 2018r. - podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w wyniku rekrutacji uzupełniającej. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 • 27 czerwca 2018r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

26913416 2035412370010080 1483026839 n

 

Nasze przedszkole kolejny już rok zaangażowało się w akcję charytatywną organizowaną przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przy ulicy Floriańskiej 53 w Krakowie. Przedmiotem zbiórki było zebranie jak największej ilości darów dla bezdomnych zwierząt.

Zbiórka trwała od 06 listopada 2017 do 22 grudnia 2017 roku. W czasie trwania akcji, w rozmowach z naszymi wychowankami, poszerzaliśmy ich wiedzę na temat problemu bezdomności zwierząt i potrzebie pomocy instytucjom, takim jak schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W efekcie naszych wspólnych starań zebraliśmy 20 kg karmy suchej i mokrej dla psów i kotów, posłania, zabawki oraz akcesoria dla naszych małych przyjaciół. Wszystkie dary wraz z protokołem zostały przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie. Za zaangażowanie i otrzymane od dzieci i Rodziców dary dla zwierząt serdecznie wszystkim dziękujemy!

mgr Liwia Kwaśniak
mgr Iwona Łoś
Koordynator: Anna Dudka

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com