Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

Szanowni Państwo!

Nasze Przedszkole bierze udział w programie edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”. Celem programu jest przede wszystkim kształtowanie postaw ekologicznych oraz poszerzanie wiedzy o elektrośmieciach.

Również Państwa zapraszamy do udziału w programie i przynoszenia do przedszkola baterii i elektrośmieci, czyli wszystkich zepsutych, niepotrzebnych i nieużywanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, działających kiedyś na prąd lub na baterie.

W przypadku chęci oddania elektrośmieci o większych gabarytach (np. lodówek, pralek, zamrażarek) prosimy o wcześniejszy kontakt z przedszkolem: tel. 12 411 74 30 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Finałowa zbiórka dużych elektrośmieci planowana jest w czerwcu 2021 roku.

Zebrane elektrośmieci wymienimy na punkty, a zebrane kupony na wyposażenie przedszkola, pomoce dydaktyczne, gry lub sprzęt sportowy.

Jakie elektrośmieci zbieramy?

Kupon granatowy (2 pkt) – żelazko, telefon komórkowy, klawiatura, akcesoria komputerowe, radio przenośne, toster, czajnik, suszarka do włosów, magnetowid, zabawka elektryczna, odtwarzacz DVD, mikser, młynek do kawy, zegar, kamera, waga, depilator, golarka, inne ZSSE o masie od 1 do 2 kg.

Kupon filetowy (3 pkt) – monitor LCD, laptop, ekspres ciśnieniowy i do kawy, drukarka, faks, maszynka do mielenia mięsa, frytkownica, instrumenty muzyczne, wiertarka, wzmacniacz dźwięku, radioodbiornik, komputer, robot kuchenny, wieża audio, inne ZSEE o masie od 2 do 5 kg.

Kupon żółty (7 pkt) – przenośna kuchenka elektryczna, kuchenka mikrofalowa, sprzęt Hi-Fi, odkurzacz, maszyna do szycia, sprzęt nagłośnieniowy, kopiarka, kasa fiskalna, inne ZSSE o masie od 5 do 10 kg.

Kupon pomarańczowy (12 pkt) – monitor i telewizor kineskopowy, sprzęt Hi-Fi, sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi, zestaw kina domowego, inne ZSSE o masie od 10 do 15 kg.

Kupon zielony (25 pkt) – urządzenia chłodnicze, lodówka, pralka, zmywarka, zamrażarka, kserokopiarka, kuchenka elektryczna, kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym, suszarka do ubrań, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, elektronarzędzia, inne ZSSE o masie powyżej 15 kg.

RAZEM ZADBAJMY O NASZE MIASTO!

mgr Beata Madej

REKRUTACJA

DZIECI

DO PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2021/2022

 • dla dzieci uczęszczających od 18.02-26.02.2021 r.
 • dla dzieci nowo przyjmowanych od 01.03.-31.03.2021 r.

 

Rekrutacja nowych dzieci do przedszkola odbywa się w formie elektronicznej

www.portaledukacyjny.krakow.pl

 1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz UCHWAŁĄ NR XXVI/599/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 październik  2019 r.  w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów .
 2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.
 3. Rodzice mają prawo składania wniosków do dowolnej liczby przedszkoli/ szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.
 4. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach „0").
 5. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Terminarz rekrutacji:

 • 18 – 26 lutego 2021 r. – składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
 • 01.03 – 31.03 2021 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola w godz. 7.00-15.00 w sekretariacie przedszkola.
 • 23 kwietnia 2021 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.
 • 26.04 – 07.05.2021 r. - potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepodpisanie woli przyjęcia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektor przedszkola/ szkoły podstawowej.
 • 10.05.2021 r. godz. 11.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły).

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce na dzień dzisiejszy nadal obowiązują wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, tzn. przedszkole nadal pracuje w warunkach reżimu sanitarnego. Od dnia 1 września planujemy przyjąć wszystkie dzieci zapisane na rok szkolny2020/2021, których rodzice zaakceptują procedury reżimu sanitarnego.

Jednocześnie informuję, iż w związku z obowiązującym reżimem nie będą organizowane zajęcia adaptacyjne, ani zebranie dla rodziców dzieci nowo przyjętych w dotychczasowej formie. Po uzgodnieniach z Radą Pedagogiczną poinformujemy Państwa o terminie i formie zebrań z Rodzicami. Uprzejmie proszę o indywidualne przygotowanie nowo przyjętych dzieci na pobyt w przedszkolu w szczególności, gdy rodzice przekazują dzieci przy wejściu pracownikom przedszkola bez możliwości przebywania z nimi w pomieszczeniach.

Wyjątkiem będzie 1 tydzień, kiedy to 1 Rodzic dziecka nowo przyjętego będzie mógł wejść do szatni dziecka i tam niezwłocznie przekazać dziecko pracownikowi przedszkola /z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: zasłonięte usta i nos, rękawiczki na dłoniach, zdezynfekowane dłonie/.

Wszyscy Rodzice powinni dokładnie zapoznać się z Procedurami COVID-19 dostępnymi w załączniku nr 1. Stosowanie tych procedur wymaga dużego wysiłku ze strony pracowników przedszkola, ale też zrozumienia ze strony Rodziców.

Prosimy również o wydrukowanie, uzupełnienie i podpisanie dokumentów zamieszczonych w załącznikach 2-5 i dostarczenie oryginałów najpóźniej w 1 dniu pobytu dziecka w przedszkolu. Zachęcam również Rodziców dzieci nowo przyjętych do skorzystania z rad i wskazówek zawartych w załączniku nr 6 „Adaptacja dziecka w przedszkolu”.

                                                                                                    Z poważaniem,

                                                                 Danuta Piekara - Dyrektor Przedszkola

 

Załącznik 1 - PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19 W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 14 w Krakowie

Załącznik 2 - Oświadczenie rodzica

Załącznik 3 - Potwierdzenie woli korzystania dziecka z SP 14 w Krakowie

Załącznik 4 - Stan zdrowia

Załącznik 5 - Upoważnienie do odbioru dziecka z SP nr 14 w Krakowie

Załącznik 6 - Adaptacja dziecka do przedszkola

 

Z przyjemnością informujemy, że konkurs matematyczno – plastyczny

„ŚWIAT ZAMKNIĘTY W FIGURACH” został rozstrzygnięty 22 maja 2020 r.

Celem konkursu było propagowanie edukacji matematycznej i rozwijanie umiejętności plastycznych.

Po naradzie jury przyznało następujące wyróżnienia:

 

I miejsce Kamil Białas

 

II miejsce Natalia i Mikołaj Święs

 

III miejsce Szymon Kwiecień

 

 

Gratulujemy zwycięzcom pomysłowości i kreatywności w tworzeniu tych arcydzieł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za zaangażowanie.

mgr Marta Bielecka

mgr Ewelina Śliwa

Drodzy Rodzice/Opiekunowie!

Od 6 maja bieżącego roku  decyzją rządu Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęto proces wznawiania działalności przedszkoli zgodnie z wytycznymi GIS, w zaostrzonym reżimie sanitarnym dotyczącym zarówno dzieci, rodziców, pracowników, jak i organizacji przestrzeni sal dydaktycznych.

Od poniedziałku, 18 maja br. nasze przedszkole  wznawia otwarcie!

Rodzice, którzy zadeklarowali powrót dzieci do przedszkola od dnia 18.05.2020r. i później proszeni są o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii Covid– 19 /załącznik 1/ oraz wypełnienie załączonego Oświadczenia /załącznik 2/. Do dokumentu o którym pisałam  w poprzedniej informacji /Ankieta/ proszę, aby Rodzice/Opiekunowie wydrukowali jeszcze Oświadczenie, które wraz z Ankietą należy zapakować do koperty, opisać imieniem i nazwiskiem dziecka i dostarczyć do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

Przypominam, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministerstwa Edukacji Narodowej  możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do  Rodziców, którzy  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu! Jeśli liczba zgłoszonych dzieci przekroczy dopuszczalny limit 12 dzieci w grupie, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2 będziemy zmuszeni zastosować następujące kryteria pierwszeństwa:

 

Kryteria pierwszeństwa

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

Dodatkowe kryteria

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dziecko z opinią o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym)

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/ rodziców

Proszę pamiętać, iż w dalszym ciągu przysługuje Państwu możliwość pobierania zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem (termin przedłużony do 24 maja br.)

Rodziców, którzy nie zadeklarują powrotu  dziecka, a chcieliby w późniejszym terminie skorzystać z opieki przedszkolnej prosimy o telefon i  wysłanie zgłoszenia /ankiety-załącznik nr 3/ drogę elektroniczną na e-maila przedszkola - trzy  dni przed planowanym przyjściem. Pozwoli to na przygotowanie kolejnych pomieszczeń i ustalenie właściwej organizacji.

Rodzice/Opiekunowie deklarujący pobyt dziecka w przedszkolu są bezpośrednio odpowiedzialni za podjętą decyzję i zobowiązani do zapoznania się z procedurami przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.

Z poważaniem Danuta Piekara

/Dyrektor Przedszkola/

 

Załącznik 1 - Procedury

Załącznik 2 - Oświadczenie

Załącznik 3 - Ankieta

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNO-PLASTYCZNEGO

ŚWIAT ZAMKNIĘTY W FIGURACH

ORGANIZATOR

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 14 W KRAKOWIE

 

 1. Cele Konkursu:
 • propagowanie edukacji matematycznej,
 • umożliwienie dziecku rozwijania zdolności matematyczno-plastycznych,
 • pobudzenie wyobraźni plastycznej dzieci, kreatywności i umożliwienie prezentacji ich uzdolnień na szerokim forum,
 • budowanie więzi rodzinnej.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • w konkursie matematyczno-plastycznym „Świat zamknięty w figurach” mogą brać udział wszystkie dzieci z naszego przedszkola (prace mogą być wykonywane przez całą rodzinę),
 • do udziału w konkursie mogą być zgłaszane prace plastyczne, płaskie oraz półprzestrzenne.
 1. Termin konkursu:
 • termin przesłania fotografii prac upływa dnia 20.05.2020r,
 • prace należy sfotografować i przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • autorzy prac zostaną nagrodzeni dyplomem w dniu rozstrzygnięcia konkursu tj. 22.05.2020 r.,
 • dla trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody, po powrocie do przedszkola,
 • fotografie prac zwycięzców zostaną umieszczone na internetowej stronie przedszkola.
 1. Ocena:

Komisja konkursowa oceniać będzie:

 • zgodność z tematem,
 • pomysłowość i atrakcyjność,
 • estetykę wykonania pracy.

Szanowni Państwo!

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje, iż ze względu na trwającą w dalszym ciągu wyjątkową sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz ograniczone funkcjonowanie przedszkola, zapisy na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu dla dzieci z innych przedszkoli odbędą się w terminie późniejszym. Wstrzymanie zapisów spowodowane jest również brakiem informacji w zakresie organizacji pracy przedszkola w tym okresie.

O terminie zapisów dzieci z innych przedszkoli będziemy informować na bieżąco na stronie internatowej naszego przedszkola.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że za zgodą organu prowadzącego z dnia 05.05.2020 r., zostają zawieszone zajęcia wychowawczo–dydaktyczne w naszym Przedszkolu od dnia 06.05.2020 r. do 15 maja 2020 r.

Jednocześnie informuję, że o dalszych decyzjach, zaleceniach związanych z otwarciem bądź dalszym zamknięciem Przedszkola będę informowała nadal poprzez naszą stronę przedszkolną i poprzez wysyłanie indywidualnych wiadomości na podane adresy mailowe. W związku z podjętą w/w decyzją, nauczyciele będą nadal prowadzić zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość (przesyłają propozycje dla dzieci na grupy FB lub na Państwa skrzynki mailowe).

Pozdrawiam serdecznie,

Danuta Piekara

Dyrektor Przedszkola

 

2 kwietnia świętowaliśmy w naszym przedszkolu ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Mamy nadzieję, że aktywności zaproponowane przez organizatorki tego szczególnego dnia pomogły choć trochę poszerzyć naszą wiedzę i uzmysłowiły nam, z jakimi trudnościami borykają się na co dzień dzieci i dorośli z autyzmem. Prace plastyczne, jakie otrzymaliśmy od naszych przedszkolaków, były tego najlepszym dowodem!

Pozostając jeszcze przez chwilę w temacie autyzmu, w związku z trwającym nadal miesiącem wiedzy o tym zaburzeniu, zapraszam do zapoznania się z artykułem dotyczącym komunikacji alternatywnej i wspomagającej, dostępnym w zakładce „Warto przeczytać”.

Nie bądźmy zieloni w temacie autyzmu. W kwietniu bądźmy niebiescy!

mgr Aleksandra Karabinowska

Szanowni Państwo!

Zgodnie z podaną dzisiaj do publicznej wiadomości decyzją Ministra Edukacji Narodowej, przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty została przedłużona do 24 maja br.

W tym okresie zadania przedszkola nadal będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającej rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nieustająco pozdrawiam,

Danuta Piekara

/Dyrektor Przedszkola/

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com