Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

W czwartek 9 czerwca 2022 roku nasze przedszkole odwiedziły Panie Policjantki. W związku ze zbliżającymi się wakacjami przeprowadziły pogadankę z dziećmi na temat bezpiecznych zachowań w czasie letniego wypoczynku, zwracając szczególną uwagę na kontakt z obcymi osobami oraz podstępowanie w przypadku zgubienia się. W trakcie zabaw dzieci utrwaliły również znajomość numeru alarmowego 112. Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał pamiątkową pieczątkę oraz książeczkę z zasadami bezpiecznych wakacji, kolorowankę i naklejkę. Dodatkowo każde dziecko mogło odbić na kartce z Inspektorem Wawelkiem linie papilarne swojej dłoni. Miłą niespodzianką dla dzieci była także możliwość przebrania się za policjanta i założenia policyjnej czapki.

Mamy nadzieję, że przedwakacyjne spotkanie z policją uchroni dzieci przed różnymi zagrożeniami i pozwoli bezpiecznie spędzić upragniony wakacyjny czas.

mgr Beata Madej

W maju 2022 roku nasza grupa wzięła udział w kampanii ekologicznej „Działaj z impetem!” Jest to innowacyjny projekt, którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. 

Naszym przedszkolakom znane są już zasady segregacji odpadów, dlatego realizacja projektu zwiększyła wiedzę dzieci w tym zakresie oraz przyniosła wiele radości. Dzieci zapoznały się z bohaterami cyklu: Śmieciarką Miecią, Puszkiem, Panem Kartonikiem i ImPETem. Nauczyły się rymowanki o odpadach wrzucanych do żółtego pojemnika, rozwiązywały zagadki, a także kreatywnie wykorzystywały odpady do zabaw. Nagradzane kolorowymi naklejkami radośniej zdobywały wiedzę.

Pamiętajmy! Każdy z nas rocznie wytwarza ponad 330 kg odpadów. Znaczna część z nich, doskonale nadaje się do recyklingu i może z powodzeniem otrzymać drugie życie, jeśli tylko zostanie posegregowana i wyrzucona do odpowiednich pojemników. Wstępna segregacja odpadów w domu jest kluczowa dla późniejszej jakości surowca i jego recyklingu.

mgr Beata Madej

mgr Inga Kwiecień

W środę 4 maja obchodziliśmy w naszej grupie Międzynarodowy Dzień Strażaka. Wszystkie przedszkolaki dobrze wiedzą, jak bardzo jest ważna praca strażaków, którzy są strażnikami naszego życia i zdrowia. Ich praca to nie tylko gaszenie pożarów, ale także udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, ratunek na lodzie i w czasie powodzi oraz podczas wypadków komunikacyjnych. Przedszkolaki wiedzą, że każdy strażak musi być dzielny i sprawny.

Tego dnia dzieci zmierzyły się z torem przeszkód połączonym z gaszeniem pożarów zabawkową gaśnicą. Zadanie nie było łatwe, bo na głowie każdy strażak musiał mieć ochronny kask. Przedszkolaki wykonały także wszystkie zadania z wylosowanych kart „strażackiej gimnastyki”. Na koniec zajęć każdy mógł wykonać własny wóz strażacki wybierając do niego odpowiedni sprzęt ratowniczy i wspierający pracę strażaka.

Dziękujemy wszystkim strażakom za ich pracę. O wdzięczności dla nich będą przypominać przedszkolakom pamiątkowe medale.

mgr Beata Madej

mgr Inga Kwiecień

W kwietniu 2022 roku nasza grupa wzięła udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym dla przedszkoli „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Był to projekt Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Celem programu było zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Podczas realizacji zadań projektu dzieci zapoznały się z filmem animowanym „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, dowiedziały się, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i budowane postawy zaowocują zdrowiem naszych przedszkolaków w przyszłości.

mgr Beata Madej

mgr Inga Kwiecień

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com