Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

UWAGA RODZICE dzieci uczęszczających do przedszkola!

DEKLARACJE o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 rodzice zobowiązani są złożyć w terminie od 22.02.2016 r. do 29.02.2016 r. (jest to termin bezwzględny, brak złożenia deklaracji w/w terminie spowoduje brak miejsca w P-14)  w godzinach pracy sekretariatu 7.00-15.00

Prosimy o dokładne wypełnienie deklaracji. Podanie wskazanych danych pozwoli uzupełnić dane do umowy - co skróci czas jej podpisywania.

 

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com