Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

mgr Agata Gaweł

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz studia magisterskie o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna,
 • ukończyła kurs I pomocy przedmedycznej,
 • w swojej pracy wykorzystuje twórcze metody:
  • aktywności ruchowej (gimnastyka twórcza wg R. Labana, metoda W. Sherborne, metoda opowieści ruchowej Thulina),
  • pedagogikę zabawy KLANZA,
  • różnorodne techniki plastyczne.

mgr Adrianna Dzień

 • nauczyciel stażysta
 • ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika: spec. psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna: spec. Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • w pracy z dziećmi z orzeczeniem wykorzystuje:
  • Metodę Stymulacji Polisensorycznej,
  • Programy Aktywności M. i Ch. Knillów,
  • Metody relaksacyjne.

lic. Karolina Słomczyńska

 • nauczyciel stażysta
 • ukończyła studia licencjackie na kierunku filologia romańska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. 
 • W swojej pracy wykorzystuje metodę nauki przez zabawę oraz metodę "Les petits loustics" opracowaną przez wydawnictwo Hachette.

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com