Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

REKRUTACJA DZIECI DO  PRZEDSZKOLA 

na rok szkolny 2014/2015

od  01.03.2014  do 31.03.2014

Rekrutacja do przedszkola odbywa się w formie elektronicznej

www.portaledukacyjny.krakow.pl

 

1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.

2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

3. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy samorządowe przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności.

 

Terminarz rekrutacji:

· 20 – 28 lutego 2014 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

· 1 – 31 marca 2014 r. – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

· 23 kwietnia 2014 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.

· 24 kwietnia – 5 maja 2014 r. - podpisywanie umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym .

· od 7 maja 2014 r. –31.08.2014r.  rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej.

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com