Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

     

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

 

    Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy; zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela – wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.

     

 6:30 - 7:00

 

Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

7:30 - 8:15

 

ĆWICZYMY I BAWIMY SIĘ

   

Ćwiczenia poranne, ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Obserwacja pedagogiczna. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci.

8:15 – 8:30

 

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

   

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

8:30 – 9:00

 

JEMY ŚNIADANIE

   

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku, zabawy dowolne.

9:00 – 9:45

 

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

   

Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

9:45– 10:00

 

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA DO OGRODU

   

Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze.

10:00 – 11:45

 

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

   

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.
(w przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

11:45 – 12:00

 

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

   

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania

12:00 – 12:30

 

JEMY OBIAD

   

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

12:30 – 14:15

 

ODPOCZYWAMY – DZIECI Z GR. I

   

Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.

12:30 – 14:15

 

BAWIMY SIĘ W SALI LUB W OGRODZIE- DZIECI Z GR. II- VII

   

Zabawy dowolne, dydaktyczne, organizowane w sali lub ogrodzie, udział w zajęciach dodatkowych.

14:15 – 14:30

 

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO POSIŁKU

   

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

14:30 – 14:45

 

JEMY PODWIECZOREK

Kształtowanie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą dziecka, przygotowaniem do posiłku i kulturalnym zachowaniem przy stole.

14:45 – 17:00

 

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ LUB W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

   

Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

   

Bezpłatne nauczanie i wychowanie realizowane jest w godzinach 8:00 – 13:00

 

 

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com