Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

 

Zaproszenie

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI DO UDZIAŁU

W KONKURSIE PLASTYCZNO- RECYTATORSKIM

„Wiersze z supełkiem matematycznym”

 

KONKURS BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ W DWÓCH ETAPACH:

ETAP I: ZEBRANIE PRAC PLASTYCZNYCH ILUSTRUJĄCYCH WYBRANY UTWÓR AUTORA WIERSZA - 05.03.2020

ETAP II: RECYTACJA WYBRANEGO WIERSZA ORAZ UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD - 13.03.2020

 

PROPOZYCJE WIERSZY

 • Danuta Wawiłow „Szybko”, „Dziwny pies”
 • Wierszyki dla najmłodszych: „Tańcowały dwa Michały", „Sroczka kaszkę warzyła", „Jedna dynia, druga dynia…”, „A, a a kotki dwa…”
 • Irena Suchorzewska „Mam trzy latka”
 • Hanna Wojciechowska- Wrótniak „Buciki Piotrusia”
 • Wanda Szumówna „Kurczątko”, ”Kotek”, „Bałwanek”, „Jabłonka”
 • Ewa Szelburg- Zarembina „Słonecznik”
 • Julian Tuwim „Raz - dwa – trzy”
 • Ludwik Wiszniewski „Zegar”
 • Maria Konopnicka „Pranie”
 • Hanna Zdzitowiecka „Jeż”
 • Hanna Ożogowska "Marcinkowe wierszyki”
 • Hanna Bechlerowa „Co słychać na łące?”
 • Wanda Chotomska ”10 bałwanków’
 • Dorota Gellner „W ptasiej stołówce”
 • Jan Brzechwa „Sum”, „Stonoga”

Wiersze są tylko propozycjami, prosimy także o wybranie własnych autorów.

REKRUTACJA

DZIECI

DO  PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2020/2021

 

 • dla dzieci uczęszczających od 24.02-28.02.2020r.
 • dla dzieci nowo przyjmowanych od 03-29.03.2020r.

 

Rekrutacja nowych dzieci do przedszkola odbywa się w formie elektronicznej

www.portaledukacyjny.krakow.pl

 1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz UCHWAŁĄ NR XXVI/599/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 października  2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
 2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.
 3. Rodzice mają prawo składania wniosków do dowolnej liczby przedszkoli/ szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.
 4. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach „0").
 5. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Terminarz rekrutacji:

 • 24 – 28.02.2020 r. – składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
 • 01.03 – 29.03.2020 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola w godz. 7.00-15.00 w sekretariacie przedszkola.
 • 24.04.2020 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.
 • 27.04 – 08.05.2020 r. - potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepodpisanie woli przyjęcia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektor przedszkola/ szkoły podstawowej.
 • 11.05.2020 r. godz. 11.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły).

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

 • 25.05 – 02.06.2020 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 17 czerwca przedszkola/ szkoły weryfikują wnioski); składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny).
 • 17.06.2020 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu/szkole, do którego/ której złożony został wniosek w rekrutacji uzupełniającej.
 • 18.06 - 25.06.2020 r. - podpisywanie przez rodziców woli przyjęcia z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w wyniku rekrutacji uzupełniającej. Niepodpisanie woli przyjęcia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 • 26.06.2020 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE RODZINNYM

„CZARY MARY Z DYNI”

Celem konkursu jest:

 • integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego
 • rozbudzanie zainteresowań artystycznych dzieci
 • wykorzystanie materiałów przyrodniczych
 • rozwijanie mowy i myślenia dzieci

Praca wszystkich uczestników konkursu zostanie nagrodzona.

PRACE NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO PRZEDSZKOLA W DNIACH 5-6 LISTOPADA 2019 DO GRUPY IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ 8 LISTOPADA.

 • KAŻDA PRACA POWINNA BYĆ PODPISANA IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA.
 • STARSZE DZIECI MOGĄ PRZYGOTOWAĆ SPIS OKAZÓW PRZYRODNICZYCH WYKORZYSTANYCH DO PRACY (W FORMIE RYSUNKU I LICZBY).
 • ZWRACAMY UWAGĘ NA CIEKAWE ARANŻACJE MIMICZNE I DUŻĄ ILOŚĆ MATERIAŁÓW PRZYRODNICZYCH.
 • ZACHĘCAMY DO AKTYWNOŚCI DZIECI, „BURZE POMYSŁÓW” MAŁYCH TWÓRCÓW.

ZE WZGLĘDU NA KRÓTKĄ TRWAŁOŚĆ DYNIOWEJ RZEŹBY OGRANICZAMY PRZYJĘCIE PRACY DO DWÓCH DNI (5-6 LISTOPADA 2019).

 

Szanowni Rodzice!

 

         Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje, iż od dnia 24.04.2019r. nauczyciele, mając na względzie potrzeby Państwa i dzieci, odstępują od akcji strajkowej.

Jednocześnie informuję, iż na terenie budynku przedszkolnego i ogrodu trwały prace remontowe, które nie zostały jeszcze zakończone:

* zaadaptowano mieszkanie służbowe/I piętro/ na cele statutowe przedszkola

* dokonano modernizacji schodów wyjściowych na ogród

* nadal trwają prace związane z w położeniem bezpiecznych powierzchni pod urządzenia sportowe w ogrodzie przedszkolnym    

* dzisiaj rozpoczęły się prace przygotowawcze do montażu windy dla osób niepełnosprawnych, które obejmują swym zasięgiem wejście główne do przedszkola. W związku z powyższym prosimy Rodziców/Opiekunów o wyrozumiałość i korzystanie /do końca tego tygodnia/ z wejścia znajdującego się po lewej stronie budynku .

                         Bardzo dziękuję. Z wyrazami szacunku

Dyrektor przedszkola Danuta Piekara

Szanowni Rodzice!

 

         Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje, iż w związku z brakiem porozumienia związków oświatowych z rządem RP przedszkole nadal kontynuuje akcję strajkową w dniu 23 kwietnia. Bardzo prosimy Rodziców, w miarę możliwości, o zapewnienie dzieciom opieki w domu.

Z deklaracji otrzymanych od nauczycieli wynika, iż wtorek tj.23.04.br. ma być ostatnim dniem strajku nauczycieli w naszym przedszkolu. O tym fakcie poinformujemy odrębnym e-mailem w dniu 23.04.br.

W razie konieczności przyprowadzenia dzieci do przedszkola informuję o możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu:

 • Od 15.04 - 2 nauczycieli realizuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze
 • Do dyspozycji dzieci jest również Dyrektor, Wicedyrektor oraz psycholog

Nadmienię również, iż dzieciom obecnym w przedszkolu zapewnione jest pełne wyżywienie.

                                                   Z wyrazami szacunku Dyrektor przedszkola

                                                                                         Danuta Piekara

Szanowni Rodzice!

 

         Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje, iż w związku z brakiem porozumienia związków oświatowych z rządem RP przedszkole nadal kontynuuje akcję strajkową w dniu 19 kwietnia. Bardzo prosimy Rodziców, w miarę możliwości, o zapewnienie dzieciom opieki w domu.

W razie konieczności przyprowadzenia dzieci do przedszkola informuję o możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu:

 • Od 15.04 - 2 nauczycieli realizuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze
 • Do dyspozycji dzieci jest również Dyrektor, Wicedyrektor oraz psycholog

Nadmienię również, iż dzieciom obecnym w przedszkolu zapewnione jest pełne wyżywienie.

                                                   Z wyrazami szacunku Dyrektor przedszkola

                                                                                         Danuta Piekara

Szanowni Rodzice!

 

         Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje, iż w związku z brakiem porozumienia związków oświatowych z rządem RP przedszkole nadal kontynuuje akcję strajkową w dniu 18 kwietnia. Bardzo prosimy Rodziców, w miarę możliwości, o zapewnienie dzieciom opieki w domu.

W razie konieczności przyprowadzenia dzieci do przedszkola informuję o możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu:

 • Od 15.04 - 2 nauczycieli realizuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze
 • Do dyspozycji dzieci jest również Dyrektor, Wicedyrektor oraz psycholog

Nadmienię również, iż dzieciom obecnym w przedszkolu zapewnione jest pełne wyżywienie.

                                                   Z wyrazami szacunku Dyrektor przedszkola

                                                                                         Danuta Piekara

Szanowni Rodzice!

 

         Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje, iż w związku z brakiem porozumienia związków oświatowych z rządem RP przedszkole nadal kontynuuje akcję strajkową w dniu 17 kwietnia. Bardzo prosimy Rodziców, w miarę możliwości, o zapewnienie dzieciom opieki w domu.

W razie konieczności przyprowadzenia dzieci do przedszkola informuję o możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu:

 • Od 15.04 - 2 nauczycieli realizuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze
 • Do dyspozycji dzieci jest również Dyrektor, Wicedyrektor oraz psycholog

Nadmienię również, iż dzieciom obecnym w przedszkolu zapewnione jest pełne wyżywienie.

                                                   Z wyrazami szacunku Dyrektor przedszkola

                                                                                         Danuta Piekara

Szanowni Rodzice!

 

         Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje, iż w związku z brakiem porozumienia związków oświatowych z rządem RP przedszkole nadal kontynuuje akcję strajkową w dniu 16 kwietnia. Bardzo prosimy Rodziców, w miarę możliwości, o zapewnienie dzieciom opieki w domu.

W razie konieczności przyprowadzenia dzieci do przedszkola informuję o możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu:

 • Od 15.04 - 2 nauczycieli realizuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze
 • Do dyspozycji dzieci jest również Dyrektor, Wicedyrektor oraz psycholog

Nadmienię również, iż dzieciom obecnym w przedszkolu zapewnione jest pełne wyżywienie.

                                                   Z wyrazami szacunku Dyrektor przedszkola

                                                                                         Danuta Piekara

Szanowni Rodzice!

 

         Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje, iż w związku z brakiem porozumienia związków oświatowych z rządem RP przedszkole nadal kontynuuje akcję strajkową w dniu 15 kwietnia. Bardzo prosimy Rodziców, w miarę możliwości, o zapewnienie dzieciom opieki w domu.

W razie konieczności przyprowadzenia dzieci do przedszkola informuję o możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu:

 • Od 15.04 - 2 nauczycieli realizuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze
 • Do dyspozycji dzieci jest również Dyrektor, Wicedyrektor oraz psycholog

Nadmienię również, iż dzieciom obecnym w przedszkolu zapewnione jest pełne wyżywienie.

                                                   Z wyrazami szacunku Dyrektor przedszkola

                                                                                         Danuta Piekara

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com