Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

Przedszkole zapewnia:

 • kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach,
 • codzienne twórcze i ciekawe zajęcia wychowawczo – dydaktyczne,
 • zajęcia otwarte, podczas których można  zobaczyć zabawę i pracę swojego dziecka,
 • zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej lub przedszkolnym boisku dwa razy w tygodniu,
 • zajęcia gimnastyczne - korygujące wady postawy pod opieką rehabilitanta,
 • jasne, kolorowe, dobrze wyposażone sale przedszkolne,
 • duży, bezpieczny i zielony ogród z boiskiem i atrakcyjnymi urządzeniami,
 • trzy pełnowartościowe i urozmaicone posiłki przygotowane z myślą o dzieciach,
 • udział dzieci w konkursach międzyprzedszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich,
 • prezentację dorobku artystycznego dzieci - plastycznego, muzycznego, tanecznego,
 • wyjazdy na całodzienne wycieczki poza Kraków,
 • wyjścia do teatru, muzeów i na wystawy,
 • religię dla dzieci 5 i  6–letnich,
 • bezpłatne prelekcje dla rodziców nt.  wspierania  procesu adaptacji dzieci do przedszkola, stymulowania rozwoju mowy, przygotowania intelektualno – społeczno – emocjonalnego dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego,
 • liczne uroczystości, imprezy plenerowe, konkursy z udziałem rodziców,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie placówki,
 • terapię integracji sensomotorycznej,
 • terapię psychologiczną.

Przedszkole proponuje bezpłatne  zajęcia  dodatkowe:

 • naukę języka angielskiego,
 • rytmikę z elementami tańców ludowych,
 • naukę tańca towarzyskiego i nowoczesnego,
 • kółko plastyczne,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne usprawniające psychoruchowy rozwój dziecka.Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com