Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

Przedszkole zapewnia:

 • kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach
 • codzienne twórcze i ciekawe zajęcia wychowawczo – dydaktyczne
 • zajęcia otwarte, podczas których można  zobaczyć zabawę i pracę swojego dziecka
 • zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej dwa razy w tygodniu
 • zajęcia gimnastyczne - korygujące wady postawy pod opieką rehabilitanta
 • jasne, kolorowe, dobrze wyposażone sale przedszkolne
 • duży, bezpieczny i zielony ogród
 • trzy pełnowartościowe i urozmaicone posiłki przygotowane z myślą o dzieciach
 • udział dzieci w konkursach między przedszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich
 • prezentację dorobku artystycznego dzieci - plastycznego, muzycznego, tanecznego
 • wyjazdy na całodzienne wycieczki poza Kraków
 • wyjścia do teatru, muzeów i na wystawy
 • religię dla dzieci 5 i  6 – letnich
 • bezpłatne prelekcje dla rodziców nt.  wspierania  procesu adaptacji dzieci do przedszkola, stymulowania rozwoju mowy, przygotowania intelektualno – społeczno – emocjonalnego dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego
 • liczne uroczystości, imprezy plenerowe, konkursy z udziałem rodziców
 • pomoc psychologiczno -pedagogiczną na terenie placówki
 • terapię integracji sensomotorycznej
 • terapię psychologiczną

Przedszkole proponuje

bezpłatne  zajęcia  dodatkowe:

 • naukę języka angielskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym
 • rytmikę z elementami tańców ludowych
 • zabawy i tańce integracyjne
 • kółko literacko - teatralne
 • naukę tańca towarzyskiego i nowoczesnego
 • kółko plastyczne
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne usprawniające psychoruchowy rozwój dzieckaCopyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com