Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

Patrykiewicz 45x65Kopiowanie

mgr Patrycja Nowak

 ~ nauczyciel kontraktowy
 ~ ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza z Pedagogiką Szkolną oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 

 ~ w pracy z dziećmi chętnie wykorzystuje metody związane z edukacją artystyczną (pedagogika zabawy KLANZA, metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, metoda wychowania muzycznego Carla Orffa).

 

mgr Liwia Kwaśniak

 ~ nauczyciel stażysta

 ~ magister Pedagogiki Specjalnej o specjalności Rehabilitacja Społeczna i Zawodowa Osób z Niepełnosprawnością,

 ukończyła studia podyplomowe: oligofrenopedagogika (Edukacja i Rehabilitacja Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną)

 ~ w pracy z dziećmi stosuje metody:

 •  Programy Aktywności M. i Ch. Knill'ów,
 • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • elementy metody behawioralnej,
 • Metody Stymulacji Polisensorycznej.

zdj dyplommgr Katarzyna Tatara

 ~ nauczyciel kontraktowy

 ~ ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Społęczno- Opiekuńcza z Pedagogiką Szkolną oraz studia magisterskie z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

 ~ w pracy z dziećmi stosuje metody:

 •  "Dziecięcą matematykę" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 •  Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Metodę wychowania muzycznego C. Orffa,
 • Pedagogikę zabawy KLANZA.

mgr Iwona Łoś

~ nauczyciel stażysta

ukończyła studia I i II stopnia z Pedagogiki Specjalnej o specjalnościach: Rehabilitacja Osób z Głębszą Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Edukacja i Rehabilitacja Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika)

~ w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością stosuje metody:

 • Program Językowy Makaton - system gestów i symboli graficznych
 • Alternatywne metody komunikacji PCS
 • Programy aktywności M. i Ch. Knill'ów
 • Elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metody Stymulacji Polisensorycznej.

mgr Iwona Knap

 ~ nauczyciel kontraktowy

 ~ wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - ukończyła studia podyplomowe na kierunku Wychowanie Przedszkolne

 ~ w pracy z dziećmi stosuje metody:

 •  "Dziecięcą matematykę" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • Metodę aktywnego słuchania Batti Strauss,
 • Pedagogikę zabawy KLANZA.

Irena Surdej 2014mgr Irena Surdej

 ~ nauczyciel dyplomowany

 ~ logopeda, neurologopeda

~ magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

ukończyła studia podyplomowe: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Logopedię

stosuje metody: symultaniczno- sekwencyjną J.Cieszyńskiej, werbo-tonalną, Metodę Dobrego Startu, stymulację polisensoryczną, Edukacja przez ruch, obraz i dźwięk Doroty Dziamskiej, metodę Batti Strauss, metodę kinezjologii edukacyjnej Dennisona  

Ewelina-liwamgr Ewelina Śliwa

 nauczyciel mianowany

 magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

 w pracy z dziećmi wykorzystuje:

 • Metodę Dobrego Startu prof Marty Bogdanowicz
 • Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej,
 • metodę Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
 • metodę Aktywizacji Ruchowej Rudolfa Labana,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Pedagogikę zabawy KLANZA
 • techniki twórczego myślenia

mgr Dorota Olajossy

~ nauczyciel mianowany

~ magister Pedagogiki Wychowania Przedszkolnego

~ ukończyła studia podyplomowe: Edukacja Integracyjna

~ propagator nowoczesnych metod pracy z dzieckiem

~ kreator innowacyjnych technik i form plastycznych

mgr Diana Krajewska

 ~ nauczyciel stażysta

 ~ ukończyła studia I stopnia na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną oraz studia II stopnia na kierunku Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna

mgr Danuta Cop

~ nauczyciel stażysta

ukończyła studia I i II stopnia z Pedagogiki Specjalnej o specjalnościach: Rehabilitacja Osób z Głębszą Niepełnosprawnością Intelektualną, Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna oraz studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki

~ w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością stosuje metody:

 • Program Językowy Makaton - system gestów i symboli graficznych
 • Alternatywne metody komunikacji AAC, PCS
 • Terapia ręki i zaburzeń małej motoryki
 • Programy aktywności M. i Ch. Knill'ów
 • Logorytmika
 • Elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Metody Stymulacji Polisensorycznej.

mgr Barbara Ciastoń

nauczyciel dyplomowany

magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

opiekun praktyk studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego

~ wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Zabawy KLANZA o/Kraków

~ certyfikowany animator Pedagogiki Zabawy

20150811 104334mgr Anna Zachara

~ nauczyciel mianowany

magister Rehabilitacji Ruchowej

~ w swojej pracy terapeutycznej stosuje różnorodne metody rewalidacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

~ w pracy z dziećmi stosuje metody:

 • PNF-Proprioceptywnego Nerwowo-Mięśniowego Torowania Ruchu
 • Integracji Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard Blythe
 • Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

mgr Agata Widła

~ nauczyciel mianowany

~ magister Pedagogiki Specjalnej o specjalności Oligofrenopedagogika

~ ukończyła studia podyplomowe: Wychowanie przedszkolne i Zarządzanie przedszkolem

~ ukończyła kurs kwalifikacyjny: Terapia pedagogiczna dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

~ w swojej pracy z dzieckiem z autyzmem stosuje różnorodne metody i formy, w tym: 

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Metody Stymulacji Polisensorycznej,
 • Programy Aktywności Knill'ów,
 • Program TEACH,
 • Elementy metody behawioralnej,
 • Elementy Pedagogiki Zabawy KLANZA, 
 • System znaków MAKATON,
 • Alternatywne Metody Komunikacji AAC, PCS.

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com