Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

mgr Agnieszka Myca

 • nauczyciel stażysta
 • psycholog,
 • magister Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • ukończyła studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela, Oligofrenopedagogika - Edukacja i Rewalidacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • w pracy z dziećmi stosuje metody:
  • Treningu Umiejętności Społecznych,
  • Stosowanej Analizy Zachowania,
  • Arteterapii.

mgr Agnieszka Klimczyk

 • nauczyciel mianowany
 • magister Filologi angielskiej,
 • w pracy z dziećmi wykorzystuje:
  • metodę komunikacyjną w języku angielskim,
  • metody aktywizujące,
  • pedagogikę zabawy.

mgr Agata Gaweł

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz studia magisterskie o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna,
 • ukończyła kurs I pomocy przedmedycznej,
 • w swojej pracy wykorzystuje twórcze metody:
  • aktywności ruchowej (gimnastyka twórcza wg R. Labana, metoda W. Sherborne, metoda opowieści ruchowej Thulina),
  • pedagogikę zabawy KLANZA,
  • różnorodne techniki plastyczne.

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com