Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

received 1523741087648832

lic. Dominika Stańczak

 ~ nauczyciel kontraktowy
 ~ ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna (specjalność - olifofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna),

 ~ kontynuuje studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Akademii Ignatianum,

 ~ w pracy z dziećmi chętnie wykorzystuje: Metody Aktywizujące, "Dziecięcą matematykę" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne oraz ciekawe nowo poznane metody plastyczne.

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com