Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

20150811 104334mgr Anna Zachara

 • nauczyciel mianowany
 • magister Rehabilitacji Ruchowej,
 • w swojej pracy terapeutycznej stosuje różnorodne metody rewalidacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • w pracy z dziećmi stosuje metody:
  • PNF-Proprioceptywnego Nerwowo-Mięśniowego Torowania Ruchu,
  • Integracji Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard Blythe,
  • Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
mgr Aleksandra Karabinowska
 • nauczyciel stażysta
 • pedagog specjalny, neurologopeda
 • absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w pracy z dziećmi z autyzmem wykorzystuje:
  • Metodę Stymulacji Polisensorycznej,
  • Programy Aktywności M. i Ch. Knillów,
  • Alternatywne Metody Komunikacji (PECS, Makaton), 
  • elementy terapii behawioralnej.

mgr Agnieszka Myca

 • nauczyciel stażysta
 • psycholog,
 • magister Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • ukończyła studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela, Oligofrenopedagogika - Edukacja i Rewalidacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • w pracy z dziećmi stosuje metody:
  • Treningu Umiejętności Społecznych,
  • Stosowanej Analizy Zachowania,
  • Arteterapii.

mgr Agnieszka Klimczyk

 • nauczyciel mianowany
 • magister Filologi angielskiej,
 • w pracy z dziećmi wykorzystuje:
  • metodę komunikacyjną w języku angielskim,
  • metody aktywizujące,
  • pedagogikę zabawy.

mgr Agata Gaweł

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz studia magisterskie o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna,
 • ukończyła kurs I pomocy przedmedycznej,
 • w swojej pracy wykorzystuje twórcze metody:
  • aktywności ruchowej (gimnastyka twórcza wg R. Labana, metoda W. Sherborne, metoda opowieści ruchowej Thulina),
  • pedagogikę zabawy KLANZA,
  • różnorodne techniki plastyczne.

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com