Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

W związku z koniecznością podpisania umów
od 20 kwietnia  do 30 kwietnia   2015 r.

Dyrektor Przedszkola uprzejmie prosi
Rodziców dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2015/2016  

o zgłaszanie  się z dowodami osobistymi

do sekretariatu Przedszkola
w godz. od 7.00 15.00

 

  Informuję również, że :

  •  4  maja 2015r. o godz. 9.00 zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2015/16


    Celem lepszej adaptacji dzieci do zbiorowości  Przedszkola dyrektor placówki  wraz z personelem i wychowankami serdecznie zapraszają dzieci nowoprzyjęte i ich rodziców /opiekunów/ do udziału w następujących formach:

 

14.05.2015 r. godz.15.30 

Spotkanie z Rodzicami

/ wprowadzenie rodziców w specyfikę pracy przedszkola , przekazanie informacji o sposobach pomocnych w adaptacji dziecka do nowych warunków/.

27.05.2015 r. godz.15.00

Piknik w ogrodzie przedszkolnym  z okazji Dnia Rodziny
z udziałem dzieci  nowoprzyjętych i ich Rodzin.

28.08.2015 r.i  31.08.2015 r. godz.9.00-12.00
Dni otwarte w przedszkolu
udział dzieci nowoprzyjętych w zabawach i zajęciach z wykorzystaniem metod budujących otwartość, zaufanie, poczucie jedności z innymi, wyzwalające aktywność 
i chęć współdziałania.


Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com