Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

„Dzień Rodziny”.

Dyrekcja i nauczyciele Samorządowego Przedszkola nr 14 serdecznie zapraszają wszystkie przedszkolaki wraz z rodzicami na piknik z okazji

„ Dnia Rodziny”, który odbędzie się 27.05.2015 r.

Zabawę rozpoczniemy o godzinie 15:00 w ogrodzie przedszkolnym.
Na wszystkie dzieci czekać będzie wiele ciekawych konkursów i moc atrakcji. Zapraszamy!!!

W związku z koniecznością podpisania umów
od 20 kwietnia  do 30 kwietnia   2015 r.

Dyrektor Przedszkola uprzejmie prosi
Rodziców dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2015/2016  

o zgłaszanie  się z dowodami osobistymi

do sekretariatu Przedszkola
w godz. od 7.00 15.00

 

  Informuję również, że :

  •  4  maja 2015r. o godz. 9.00 zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2015/16


    Celem lepszej adaptacji dzieci do zbiorowości  Przedszkola dyrektor placówki  wraz z personelem i wychowankami serdecznie zapraszają dzieci nowoprzyjęte i ich rodziców /opiekunów/ do udziału w następujących formach:

 

14.05.2015 r. godz.15.30 

Spotkanie z Rodzicami

/ wprowadzenie rodziców w specyfikę pracy przedszkola , przekazanie informacji o sposobach pomocnych w adaptacji dziecka do nowych warunków/.

27.05.2015 r. godz.15.00

Piknik w ogrodzie przedszkolnym  z okazji Dnia Rodziny
z udziałem dzieci  nowoprzyjętych i ich Rodzin.

28.08.2015 r.i  31.08.2015 r. godz.9.00-12.00
Dni otwarte w przedszkolu
udział dzieci nowoprzyjętych w zabawach i zajęciach z wykorzystaniem metod budujących otwartość, zaufanie, poczucie jedności z innymi, wyzwalające aktywność 
i chęć współdziałania.


Drodzy Rodzice i Dzieci! 
Serdecznie zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się w dniach 25- 27. 03. 2015r. 
W tym roku wszystkie zebrane dochody przekażemy na Małopolskie Hospicjum dla Dzieci.

Szanowni Państwo

            Nazywam się Barbara Kurowska, jestem pedagogiem i logopedą; pracuję na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie prowadzę badania naukowe (w związku z przygotowywaną rozprawą habilitacyjną) dotyczące reformy oświatowej, wprowadzającej obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego z 7 do 6 lat. W związku z tym, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą, o wypełnienie ankiety dla rodziców dzieciurodzonych w 2007, 2008 lub 2009 roku, która znajduje się pod poniższym linkiem. Chciałabym jednocześnie zaznaczyć, że wszystkie przekazane przez Państwa informacje, pozostaną w pełni anonimowe i posłużą jedynie do celów naukowych oraz sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych.

            Będę bardzo wdzięczna za pomoc w realizacji badań.

UWAGA RODZICE!!!!!!!!!!!!!!!!!

dzieci uczęszczających do przedszkola

DEKLARACJE o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 rodzice zobowiązani są złożyć w terminie

od 26.02.2015 r.do 06.03.2015 r. ( jest to termin bezwzględny, brak złożenia deklaracji w/w terminie spowoduje brak miejsca w P-14) w godzinach pracy sekretariatu 7.00-15.00

Prosimy o dokładne wypełnienie deklaracji.

Podanie wskazanych danych pozwoli uzupełnić dane do umowy -co skróci czas jej podpisywania.

UWAGA  !    REKRUTACJA DZIECI  DO PRZEDSZKOLA

 

 

na rok szkolny 2015/2016

 

od 09.03.2015 do 31.03.2015

 

Rekrutacja do przedszkola odbywa się

w formie elektronicznej

 

www.portaledukacyjny.krakow.pl

 

1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.

 

2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

 

3. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy samorządowe przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności.

 

Terminarz rekrutacji:

 

· 26 lutego – 06 marca 2015 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

· 9 – 31 marca 2015 r. – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

· 17 kwietnia 2015 r. godz. 12.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.

 

· 20 kwietnia – 30 kwietnia 2015 r. - podpisywanie umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym .

 

· od 5 maja 2015 r. –31.08.2015r. rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej.

podpisywania.

Kosmiczna przygoda

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału

w „Kosmicznym balu karnawałowym”.

Zabawa odbędzie się 6 lutego 2015 roku o godz. 9.00

na auli przedszkolnej.

Prosimy o przygotowanie i przyniesienie strojów karnawałowych o tematyce kosmicznej

np. (Kosmonauci, Marsjanie, pojazdy kosmiczne, gwiazdy). 

 

Dyrektor i Wychowawczynie wszystkich grup.

"Zaśpiewajmy wszyscy razem

Kolędową, polską pieśń, 
Jak obyczaj dawny każe, 
Bogu w żłobie złóżmy cześć. 
 
Zanim znowu serca nasze
Gniewnym rytmem zaczną bić. 
Pokój ludziom, pokój światu
Choćby na tę jedną noc. . . 

Niech w opłatku moc zaklęta
Odpuszczenie niesie win, 
Raz do roku, raz, od święta
Uczmy się znów ludźmi być!"

 

                                                                                Halina Frąckowiak

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich Rodziców na tradycyjne kolędowanie, które odbędzie się w środę 14.01 o godzinie 15.30 na auli przedszkolnej.

 

Dyrekcja, pracownicy Przedszkola,

Dzieci wszystkich grup.

 

 

Już niedługo moi mili

Chcemy, byście z nami byli.

Wolnej chwili więc szukajcie,

Do drzwi naszych zapukajcie

Bo już teraz zapraszamy

Na okazję, którą mamy.

A to będzie wielka gratka

DZIEŃ BABCI i DZIEŃ DZIADKA

Czasu wnukom nie żałujcie

I powoli się szykujcie do Nas

 

Dnia 14 stycznia /środa/ o godz. 14:30

Zapraszają dzieci z gr. III i IV do swoich sal.

 

Po uroczystości zapraszamy

Was Drodzy Dziadkowie na

wspólne kolędowanie w auli

przedszkola, gdzie odbędzie się

dalsza część występu dzieci.

 

 

Dzieci wraz z Paniami

Zaproszenie

Pani psycholog mgr Magdalena Nowakowska zaprasza Rodziców na spotkanie, dotyczące przygotowania dzieci do podjęcia edukacji szkolnej.

Zebranie odbędzie się w dniu 30 października o godzinie 15.30 na auli.


Zajęcia otwarte

Dzieci i nauczycielki grupy IV zapraszają Rodziców na zajęcia otwarte oraz zebranie grupowe w dniu 30 października o godzinie 14.30 na sali.

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com