Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje , iż w związku z brakiem porozumienia związków oświatowych z rządem RP przedszkole nadal kontynuuje akcję strajkową w dniu 11 kwietnia. Bardzo prosimy Rodziców , w miarę możliwości, o zapewnienie dzieciom opieki w domu. Jeśli sytuacja zmieni się w godzinach popołudniowych/wieczornych poinformujemy Państwa drogą e-mailową.

                                                    Dyrektor przedszkola

                                                         Danuta Piekara

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje , iż w związku z brakiem porozumienia związków oświatowych z rządem RP przedszkole nadal kontynuuje akcję strajkową w dniu 10 kwietnia. Bardzo prosimy Rodziców , w miarę możliwości, o zapewnienie dzieciom opieki w domu. Jeśli sytuacja zmieni się w godzinach popołudniowych/wieczornych poinformujemy Państwa drogą e-mailową.

                                                    Dyrektor przedszkola

                                                         Danuta Piekara

      

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie informuje,
iż w związku  z brakiem porozumienia związków oświatowych
z rządem RP przedszkole nadal kontynuuje akcję strajkową
w dniu 9 kwietnia
. Bardzo prosimy Rodziców, w miarę możliwości,
o zapewnienie dzieciom opieki w domu. Jeśli sytuacja zmieni
się w godzinach popołudniowych/wieczornych, poinformujemy
Państwa niezwłocznie drogą e-mailową.

                                                                  Dyrektor przedszkola

                                                                        Danuta Piekara

 

W przypadku niepodpisania porozumienia związków zawodowych z rządem RP przedszkole przystąpi do akcji strajkowej od dnia 8 kwietnia. Jednocześnie informujemy rodziców, iż zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak §3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz.U. z 2014 r poz.1632.)

List prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego do Rodziców opublikowany na Portalu Edukacyjnym dnia 03.04.2019r.

Kraków, 03.04.2019r.

REKRUTACJA

DZIECI

DO PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2019/2020

  • dla dzieci uczęszczających od 22.02-28.02.2019r.
  • dla dzieci nowo przyjmowanych od 01.03-29.03.2019r.

 

Rekrutacja nowych dzieci do przedszkola odbywa się w formie elektronicznej www.portaledukacyjny.krakow.pl

1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz UCHWAŁĄ NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów .

2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

3. Rodzice mają prawo składania wniosków do dowolnej liczby przedszkoli/ szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.

4. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach „0").

5. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Terminarz rekrutacji:

  • 22 lutego– 28 lutego 2019 r. – składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  • 01marca– 29 marca 2019 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola w godz. 8.00-16.00 w sekretariacie przedszkola
  • 26 kwietnia r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.

29 kwietnia– 10 maja 2019 r. - podpisywanie przez rodziców woli przyjęcia do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepodpisanie woli przyjęcia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektor przedszkola/ szkoły podstawowej.

  • 13 maj 2019 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły)

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

  • 27.05 – 04.06 2019 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny)
  • 19 czerwiec 2019 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu/szkole, do którego/ której złożony został wniosek w rekrutacji uzupełniającej.
  • 21 czerwca– 27czerwca 2019 r. - podpisywanie przez rodziców woli przyjęcia z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w wyniku rekrutacji uzupełniającej. Niepodpisanie woli przyjęcia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
  • 28 czerwca 2019 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Dyrektor
Samorządowego Przedszkola nr 14 przypominają, że w związku
z uchwaleniem przez Sejm ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego
z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości,
poniedziałek, 12 listopada, jest dniem wolnym od pracy.
W tym dniu w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Nasze przedszkole będzie w tym dniu zamknięte.

 

Życzymy udanego długiego weekendu!

ZBIERAMY MAKULATUR

 
Nasze przedszkole dołącza się do kolejnej akcji wspierającej środowisko - zbiórki makulatury. Wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć naszą akcję i chronić środowisko już teraz SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! W ramach zbiórki, która będzie trwać cały rok do przedszkola można przynosić niepotrzebne: książki, zeszyty, gazety, czasopisma, katalogi, papier biurowy itp. W zamian za zebraną makulaturę otrzymamy drobne środki czystości.
 
CHROŃMY NASZĄ ZIEMIĘ!
 
mgr Agata Gaweł

konkurs 5

 

DRODZY RODZICE!
 

Październikowa pogoda nie oszczędza nam słońca! To idealny czas na wspólne spacery, wycieczki i... fotografie! 

Serdecznie zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. "Uchwycić piękno mojej Małej Ojczyzny".
 
Co należy zrobić?
 
Wystarczy w wybrany przez siebie sposób przedstawić 1 lub więcej fotografii, ukazujące zakątek/zakątki naszego kraju. Format i pora roku – dowolne! Mogą być to również prace przestrzenne.
 
Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace do 30 listopada! Prosimy o składanie ich do p. Agaty (gr. I) lub p. Kingi (gr. VI).
 
Życzymy ciekawych pomysłów i wesołych wycieczek!
 
mgr Agata Gaweł

AKCJA ZBIERAMY BATERIE

 

DRODZY RODZICE!
 
Nasze przedszkole rozpoczyna swoją przygodę z programem edukacyjnym "Kino za baterie", organizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie. Będzie on realizowany w sposób ciągły, bez terminu zakończenia.
 
Serdecznie zachęcamy wszystkich do wspierania naszej akcji oraz ochrony środowiska! Czekają atrakcyjne nagrody w postaci bezpłatnych biletów do kina (2kg baterii = 1 bilet). Zużyte baterie prosimy o wrzucanie do pomarańczowego pudełka znajdującego się na szatni. WAŻNE! - nie wrzucamy akumulatorów oraz baterii o rozmiarach większych niż baterie typu D (R20). Dziękujemy!
 
koordynator akcji
mgr Agata Gaweł
 

 

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że zebranie inaugurujące rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w czwartek 6 września o godz. 16:00 w auli naszego przedszkola. Po spotkaniu ogólnym prowadzonym przez Panią Dyrektor mgr Danutę Piekara, Rodzice każdej z grup będą uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcami w salach.

Serdecznie zapraszamy!

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com